Farkas Szabolcs elnöki köszöntője a MIE tavaszi konferenciáján

A Neumann János Program oszlopos tagjaként fogja segíteni a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a hazai innovációs ökoszisztéma megújítását – derült ki Farkas Szabolcs, az SZTNH új elnökének beszédéből a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (MIE) tavaszi konferenciáján. A nyitóelőadásban szó esett arról is, milyen lépésekkel segítik a bejelentésszámok növekedését, milyen változások lesznek a doktori címek megszerzésében és milyen változásokra lehet számítani az iparjogvédelmet illetően.

Hagyományosan a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének köszöntőjével indult a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (MIE) tavaszi konferenciája. Az SZTNH új elnöke, Farkas Szabolcs nyitóelőadásában köszönetet mondott elődeinek az elvégezett munkájukért, majd ismertette terveit, valamint a szellemitulajdon-védelem területén várható kihívásokat.

Beszédében elsőként a Neumann János Programot ismertette. Kiemelte, fontos kormányzati cél, hogy a növekvő K+F ráfordítások mellett az eredmények hasznosulása is egyre inkább láthatóvá váljon. Ebben nagy hangsúlyt szánnak a modellváltó egyetemeknek és a kutatóintézeteknek, valamint a kis- és középvállalkozásoknak. Szintén fontos lépés az iparjogvédelmi eredmények javításában a felsőoktatás és a gazdaság összekapcsolása, ahogy a tudásalapú gazdaság megerősítése is egy kiemelt cél – emelte ki Farkas Szabolcs, majd hozzátette, ebben a hazai oltalomszerzésnek kulcsszerepet kell játszania.

Előadásában kitért arra is, hogy a kormányzat a hazai innovációs ökoszisztéma intézményeinek és szabályozásának rendszerét is modernizálni kívánja. A Neumann János Program 9 fő intézkedéscsoportot határoz meg, amelynek fontos eleme az Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat (ELKH) megújítása – emelte ki az SZTNH elnöke. Hozzátette: ennek egyik első lépése a világhírű, Szingapúrból hazatérő új elnök, Gulyás Balázs kinevezése volt.

Kitért a Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ) létrehozására is. Az új szervezet feladata segíteni az innovatív gazdasági szereplőket, végigkísérni a piaci szereplőket a kezdetektől egészen a hasznosításig. Hozzátette, a NIÜ a feladatait a Nemzeti Kutatás Fejlesztési és Innovációs Hivatallal (NKFIH) szorosan együttműködve látja majd el.

Az elnök bejelentette, a hivatal kedvezményekkel fogja segíteni az iparjogvédelmi aktivitás növekedését. Ilyen lépés lesz a célzott bejelentői csoportoknál a bejelentési és fenntartási díjak 75 százalékos díjcsökkentése, az elektronikus bejelentésekért járó 15 százalékos kedvezmény, de szintén nagy segítség lehet a formatervezésiminta-oltalmak megadásának felgyorsítása is. Itt megjegyezte, hogy a jövőben a Magyar Formatervezési Tanács irányítása és a K+F minősítés is átkerül a NIÜ feladatai közé.

Farkas Szabolcs részletezte, miként képzeli el a hivatal innovációs ökoszisztémában való újrapozícionálását. Ennek elemei a bejelentési aktivitás növelése, amelyet a minőségi és ügyfélbarát működés együttesével kíván megerősíteni; aktívabb együttműködés az egyetemekkel és KKV-kal; új, egységes koncepció kidolgozása a használatiminta-oltalom és a szabadalom területén, valamint a szervezeti tudásállomány belső és külső képzésekkel való fejlesztése. Kitért a nemzetközi újrapozicionálásra is, amely a Visegrádi Szabadalmi Intézet erősítése mellett az EPO, EUIPO és WIPO-val való kapcsolatok javítását is jelenti.

A Neumann János Programra visszatérve szintén számos változásra kell számítani a doktori címek megszerzésére vonatkozóan. Kötelező lesz megjeleníteni az innovációs tevékenységeket az egyetemi tudományos előremenetelben és a doktori fokozat megszerzése esetén, megemelik a doktori képzésben résztvevők foglalkoztatása után járó szocho kedvezményt, sőt a doktori képzés idejét is be fogják számítani a szolgálati időbe.

Végül az elnök kitért az elektronikus fejlesztésekre, amelyekről elmondta, fontos célok, azonban a szervezet csökkenő bevételei miatt fontos mérlegelni a forráselosztást és átgondolni, milyen ütemezésben tudják elvégezni ezeket.

A szakmai szervezetek tekintetében pedig kiemelte, velük közösen akarja alakítani a jövőt, és olyan formában, hogy az mindenkinek előremutató legyen.

2023/05/12