Európai Uniós konzultációs lehetőség a formatervezési minták szabályainak felülvizsgálatáról

Az Európai Bizottság 2021. július 22-ig tartó nyilvános online konzultációt indít abból a célból, hogy adatokat gyűjtsön az érdekeltektől a közösségi formatervezési mintáról szóló 6/2002/EK tanácsi rendelet és a formatervezési minták oltalmáról szóló 98/71/EK parlamenti és tanácsi szóló irányelv felülvizsgálatához.

A formatervezésiminta-oltalom közgazdasági értékelésére 2015-ben, majd jogi értékelésére 2016-ban került sor két tanulmányban, amit 2019-ben nyilvános konzultáció követett. Az értékelések alapján az uniós formatervezésiminta-oltalmi rendszer felhasználói nagyrészt elégedettek, ugyanakkor vannak bizonyos hiányosságok, amelyeket a jogi keret korszerűsítése és a digitális kornak való megfeleltetése érdekében orvosolni kell.

A jelenlegi nyilvános konzultáció célja, hogy kiegészítse a korábbi értékelés eredményeit és megismerje az európai formatervezésiminta-oltalom által érintett szervezetek, iparági szereplők, vállalkozások és szerzők véleményét a szakpolitikai lehetőségekről és azok hatásairól.

A kérdőív 2021. július 22-ig tölthető ki az alábbi linken:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12609-Review-of-the-Designs-Directive/public-consultation

2021/05/05