Elkészült a formatervezésiminta-oltalmi ügyintézés módszertani útmutatójánák alaki vizsgálatig tartó fejezete

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ügyfelei számára elkészítette a Formatervezésiminta-oltalom Módszertani Útmutatójának „A formatervezésiminta-oltalom megadására irányuló eljárás – a bejelentés benyújtásától az alaki vizsgálat lezártáig” megnevezésű fejezetét, amely a nemzeti formatervezésiminta-oltalommal kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályozást és gyakorlatot egyaránt magába foglalja. A Módszertani Útmutató célja, hogy ügyfeleink számára megkönnyítse az egyes eljárásokra vonatkozó szabályok megismerését és megértését, ezáltal egyszerűbbé, gyorsabbá és hatékonyabbá téve számukra a Hivatal előtti ügyintézést. 

A Módszertani Útmutató további részei a formatervezésminta-oltalmi eljárás általános szabályait, a megadásra irányuló eljárás érdemi vizsgálattól az ügy lezárásáig tartó fejezetét, a megsemmisítésre és a nemleges megállapításra vonatkozó eljárásokat, valamint a közösségi formatervezésiminta-oltalom és a nemzetközi ipariminta-oltalom Hivatal előtti eljárásra vonatkozó szabályait fogják tartalmazni.

A különböző témaköröket tárgyaló fejezetek a hatályos szabályozás ismertetésén túlmenően bemutatják a kapcsolódó európai uniós és hivatali gyakorlatot, valamint az EUIPO Konvergencia Programjának keretében létrejött közös gyakorlatokat is. A Hivatal az egyes fejezeteket elkészültük sorrendjében teszi közzé.

A Módszertani Útmutató az alábbi útvonalon érhető el:
https://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/formatervezesiminta-oltalom/formatervezesiminta-oltalom-modszertani-utmutato

2022/07/20