SAJTÓKÖZLEMÉNY — Egyre több egyetemistát érdekel a szellemitulajdon-védelem

Háromszor annyi egyetemi hallgató volt kíváncsi 2022 első félévében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) által tartott szellemitulajdon-védelmi, távoktatási képzésre, mint az azt megelőző években. Mindez azt jelzi, egyre több fiatalban fogalmazódik meg az igény, hogy még egyetemi tanulmányaik alatt átfogó ismereteket szerezzenek a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatban – hiszen ez a legfontosabb alapja saját alkotásaik, innovációik oltalmazásának vagy éppen startupjuk hatékonyabb működtetésének.

Már az egyetemen létrejött innovációikat is egyre tudatosabban védik a magyar hallgatok, derül ki az SZTNH 2022 első félévéről szóló adataiból. Tovább folytatódott a hivatal aktív tudatosságnövelő tevékenysége a felsőoktatási intézményekben és a statisztikák szerint ennek köszönhetőn 2021 azonos időszakához képest megháromszorozódott a szellemi tulajdonvédelmi képzéseket távoktatásban elvégző hallgatók száma. A távoktatásban élen járt a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 432 hallgatóval, valamint az Eszterházy Károly Egyetem 227 hallgatóval. Ezen kívül a Debreceni Egyetemen (199 hallgató), a Pannon Egyetemen (157 hallgató), a Nyíregyházi Egyetemen (69 hallgató) és a Soproni Egyetemen (32 hallgató) is többeket érdekelt a képzés.

A tanfolyamokon olyan tudást szerezhetnek, amely később vállalkozóként abban segíti őket, hogy minél nagyobb gazdasági előnyük származzon az innovációikból. Így az online képzéseken alap-, közép- és felsőfokú iparjogvédelmi, illetve alap- és középfokú szerzői jogi tanfolyamokon vehetnek részt. A tananyag során az érdeklődők megismerkednek a szellemi alkotások formáival, oltalmi lehetőségeivel, eljárásokkal és teendőkkel, továbbá választ kapnak olyan kérdésekre is, hogy hol van a helye a szellemi tulajdonnak az innovációs ciklusban, melyek a szellemi tulajdoni jogsértés fajtái, mikor érdemes titokban tartani a kifejlesztett megoldások részleteit vagy hogy miben is tud segíteni egy iparjogvédelmi szakember.

A mostani létszámemelkedés kiugró az elmúlt évekhez képest. Míg 2019, 2020 és 2021 első félévében 300-400 hallgató végezte el a képzést, addig idén ez a szám 1116 főre ugrott. „A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított arra, hogy aktív kapcsolatot ápoljon a felsőoktatási intézményekkel. A modellváltó egyetemeken elengedhetetlen, hogy tudatosan figyeljenek az ott létrejött eredmények oltalmazására, hiszen a levédett innovációkból jelentős bevételekre tehetnek szert az intézmények” – fogalmazott Pomázi Gyula, az SZTNH elnöke. Hozzátette: „Jelen kell lennünk, hiszen míg a 2018–2019-es adatok alapján a több mint húsz, akkor még államilag finanszírozott egyetemről összesen tízes nagyságrendben érkezett szabadalmi igény az SZTNH-ba, addig azóta megnyíltak azok a támogatási formák, amelyek az alkalmazott kutatást és a kísérleti fejlesztést, az ipari problémákra adott egyetemi válaszokat is finanszírozzák. Így most ott tartunk, hogy százas nagyságrendű oltalmi igény, sőt kutatás-fejlesztési-innovációs (KFI) projekt fut egy-egy egyetemen, vagyis az ösztönzők hatására is másképpen tekintenek lehetőségeikre, elkezdtek az immateriális javaikra is ügyelni.”

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának továbbra is célja, hogy minél több egyetemmel kössön együttműködési megállapodást: ezáltal az intézmények hatékonyabban tudják használni a szellemitulajdon-védelem adta lehetőségeket. Tapasztalat ugyanis, hogy a végzősök munkáinak jelentős része a bemutatás után nem sokkal nemzetközi cégeknél piaci termékként jelenik meg, de abból az ötletgazda nem húz hasznot. A hivatal jelenleg több mint egy tucat egyetemen jelenléti képzésben is oktatja a szerzői jog és iparjogvédelmi oltalomszerzés lehetőségeit és saját szakmai képzéseket is tart alap-, közép- és felsőfokon.

 

További információ:

Gyulasi Georgina
sajtófőnök
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
E-mail: georgina [961] gyulasi [169] hipo [961] gov [961] hu
Telefon: +36 30 298 4646

2022/09/23