CP13 – Rosszhiszeműen benyújtott védjegybejelentések

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) 2024. március 22-én közzétette a rosszhiszeműen benyújtott védjegybejelentésekről szóló közös gyakorlatot.

 

A CP13 közös gyakorlat célja, hogy ajánlásokat fogalmazzon meg annak biztosítása érdekében, hogy a különböző érintett hatóságok - beleértve a tagállami szellemi tulajdoni hivatalokat - hasonló és kiszámítható eredményre jussanak a védjegybejelentések rosszhiszeműségének elbírálásakor. Ennek érdekében tisztázza a rosszhiszeműséggel kapcsolatos ügyekben előforduló kulcsfogalmakat, meghatározza a rosszhiszeműség védjegybejelentésekre vonatkozó általános fogalmát és az annak értékelésére vonatkozó általános szabályokat. Ezt követően a rosszhiszeműség értékelése körében részletesen kitér a bejelentő tisztességtelen szándéka, mint kötelező tényező és az értékelés során ugyancsak szerepet játszó nem kötelező tényezők ismertetésére, valamint a felvázolja a legjellemzőbb szcenáriókat, amelyek a rosszhiszeműen tett védjegybejelentésekkel összefüggésben felmerülhetnek.

 

A közös közlemény implementációjára Magyarországon 2024. május 1. napjával kerül sor, a közleményben foglalt megállapítások az implementáció időpontjában folyamatban lévő, valamint az azt követően induló védjegyeljárásokban egyaránt alkalmazandók.

 

A rosszhiszeműen benyújtott védjegybejelentésekkel kapcsolatos közös gyakorlatról szóló közös közlemény végleges szövege itt érhető el.

 

A közös gyakorlatot a Védjegy és Design Főosztály munkatársai a 2024. április 12-én 10 és 12 óra között megrendezésre kerülő Védjegy és Design Szakmai Ügyfélfórumon mutatják be a szakmai közönségnek, amelynek keretében az azzal kapcsolatban felmerülő kérdésekre is válaszolnak majd.

2024/03/26