Az Európai Bizottság felhívása szakértői csoportba történő jelentkezésre

Az Európai Bizottság 2018. július 5-én szakértői csoport létrehozásáról döntött. A 15 fős tanácsadó testület (SEPs Group) felállításának célja az ún. „szabványhoz nélkülözhetetlen szabadalmak” (standard essential patents; SEPs) hasznosításával, szellemivagyon-értékelésével, valamint a tisztességes, észszerű és nem-diszkriminatív (fair, reasonable and non-discriminatory; FRAND) engedélyezési szempontok meghatározásával kapcsolatos kérdések megvitatása, széleskörű tapasztalatcsere biztosítása, a Bizottság munkájának segítése.

A SEPs Group megalakításához 2018. augusztus 20-ig várják – elsősorban az egyetemi- és a magánszektorból – a szellemi tulajdon hasznosítása és értékelése területén jártas gyakorlati és elméleti szakemberek jelentkezését a GROW-F5 [169] ec [961] europa [961] eu e-mailcímen.

A Bizottságnak a SEPs Group megalakításával kapcsolatos felhívása itt érhető el.

További részletek: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3600&news=1.

 
2018/07/19