Az EUIPO Konvergencia Programjához tartozó egyes frissített közös közlemények

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) 2011. és 2015. közötti időszakra vonatkozó Stratégiai Tervének egyik fő célkitűzése volt az európai uniós és nemzeti védjegyrendszer egyensúlyának megteremtését szolgáló Európai Védjegy- és Mintaoltalmi Hálózat (ETMDN) kiépítése és hatékony működtetése, amely az Együttműködési Alap, a Konvergencia Program, az európai védjegyrendszer alapvető jogszabályainak felülvizsgálata mentén épült ki.

A Konvergencia Program célja a releváns uniós normák értelmezésének összehangolásával a tagállamok eltérő joggyakorlatának közelítése, azaz olyan fellelhető eltérések megszüntetése, amelyek a jogbiztonság akadályát képezhetik. A nemzeti hivatalok együttműködnek az elbírálási gyakorlatok és szabványok egymáshoz közelítésében, annak érdekében, hogy a vonatkozó bírósági határozatok, illetve az egyes nemzeti hivatalok gyakorlatai alapján egységes elveket alkalmazzanak.

Az EUIPO konvergencia projektjeihez tartozó egyes közös közlemények 2022-ben felülvizsgálatra, majd ennek nyomán átdolgozásra, illetve frissítésre kerültek, miután a közös gyakorlatok fenntartásával foglalkozó munkacsoport jóváhagyta az aktualizált CP1. és CP2. közös közleményeket, továbbá a kiegészítő CP3 képzési anyagot. A frissítések főként a nemzeti hivatalok gyakorlatának jelenlegi helyzetére vonatkoznak, valamint korszerűsítik a dokumentumok formátumát és elavult terminológiáját.

Az átdolgozott CP1. Közös Közlemény az árujegyzék kifejezéseinek elfogadhatóságára vonatkozó közös gyakorlatról, valamint a Nizzai Osztályozás szerinti fejezetcímek általános kifejezéseire vonatkozó közös gyakorlatról szóló közös közlemények konszolidációját tartalmazza, frissített bevezetéssel, egységes szerkezetben.

A frissített CP1 közlemény az alábbi linken érhető el:
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2253185/CP1_Common_Communication_hu.pdf/06dbb344-8e7e-41b3-92c4-4622c0dbdd38

Az új CP2, azaz „A Nizzai Osztályozás szerinti fejezetcímek oltalma terjedelmének értelmezéséről (korábban az „IP Translator” végrehajtásáról) szóló közlemény átdolgozott címet és bevezetést, illetve a nizzai osztály-megnevezések oltalmi körére vonatkozó nemzeti gyakorlatokkal kapcsolatos legfrissebb információkat tartalmazza.

A frissített CP2 közlemény az alábbi linken érhető el:
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2253204/CP2_Common_Communication_hu.pdf/99ed221a-188c-476e-a379-1e123faca867

A kiegészítő CP3. képzési anyag egy új forrás, amely nemzeti hivatalok előtt előforduló valódi és fiktív példákat tartalmaz a közös gyakorlat alapelveinek, esettanulmányainak és a vonatkozó ítélkezési gyakorlatnak az illusztrálására.

A CP3. közleményhez tartozó új képzési anyag az alábbi linken érhető el:
https://www.tmdn.org/#/practices/1819709

A megkülönböztető képességgel kapcsolatos közös gyakorlatról – Leíró jellegű / megkülönböztető képességgel nem rendelkező szavakat tartalmazó ábrás védjegyekről rendelkező CP3., a fekete-fehér védjegyek oltalmi köréről szóló CP4., továbbá a viszonylagos kizáró okok – összetéveszthetőség kérdéskörét taglaló CP5. projektek tartalmilag változatlanul, azonban új formában és terminológiával az alábbi linkeken találhatók:

CP3.: https://www.tmdn.org/network/documents/10181/176933/CP3_Common_Communication_hu.pdf/c57992ac-bfda-440b-b7fc-22dbd15b58e1

CP4.: https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2353db0d-160a-44bd-92cf-42b05a0079a6

CP5.: https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2248125/CP5_Common_Communication_hu.pdf/e3697907-69ff-4b42-b1a1-c3bfcbed49d7

 

2022/09/01