A Kambodzsai Királyság csatlakozása a Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez

A Kambodzsai Királyság kormánya 2018. március 9-én letétbe helyezte csatlakozási okmányát az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodás 2015. május 20-án Genfben felülvizsgált szövege („genfi szöveg”) vonatkozásában.

A Kambodzsai Királyság az első tagállam, amelyik csatlakozott a Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez. A genfi szöveg három hónappal azt követően lép hatályba, hogy öt jogosult fél letétbe helyezte csatlakozási vagy megerősítő okmányát.

2018/03/13