60 éve alakult újra a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület

117 évvel ezelőtt alakult meg, 60 évvel ezelőtt alakult újra a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (akkoriban még csak Magyar Iparjogvédelmi Egyesület, neve és funkciója 1996-ban bővült). A különleges helyzetnek egyszerű oka van: a világháborúk idején szünetelt az egyesület működése, 1946-ban pedig az akkori belügyminisztérium fel is oszlatta azt.

Bár az iparjogvédelmi szakemberek már 1958-ban újraalakuló ülést tartottak, az akkori politikai rendszerben további 4 év kellett ahhoz, hogy a MIE-t egyesületként bejegyezhessék. Így történhetett, hogy 1962. február 20-án ismét megalakulhatott a Magyar Iparjogvédelmi Egyesület. A MIE tiszteletbeli tagja, Bacher Vilmos 10 évvel ezelőtti megemlékezésében arra is kitért, miért az újraalakulást választotta az egyesület: „…az adott politikai helyzet felismeréséből következik, hogy 1962-ben alapítóink nem deklarálták az újonnan alapított egyesületnek a megszűnt egyesülethez fűződő folyamatosságát. A folyamatosság feltüntetése esetén az akkori politikai viszonyok közepette az Egyesület nem alakulhatott volna meg. Így tehát politikai szükséghelyzet idézte elő, hogy 22 év kiesése után Egyesületünk 50 évvel ezelőtt, jogilag múltjáról meg nem emlékezve, alakult újra.”

A MIE céljai és feladatkörében végzett közhasznú tevékenységei körébe kiemelten az iparjogvédelmi és szerzői jogi oltalmat élvező alkotások jogvédelmének és hasznosításának tudományos és gyakorlati tanulmányozása, művelése, a szerzői jogi és iparjogvédelmi kultúra ápolása és terjesztése, az iparjogvédelemmel és a szerzői joggal összefüggő ismeretek közhasznú elterjesztése, továbbá az alkotó tevékenység és az alkotások hasznosításának szakmai-társadalmi eszközökkel való elősegítése tartoznak.

A szervezet fentiekre való tekintettel közreműködik az iparjogvédelmi jogszabályok kialakításában, előadások, vitaülések és konferenciák szervezésével és lebonyolításával fórumot nyújt az iparjogvédelem területén felmerülő kérdések és jogviták elemzéséhez és eldöntéséhez.

A jeles jubileumhoz a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala is gratulál az egyesületnek és munkájukhoz további sok sikert kíván!

2022/02/18