Új követelmény a nemzetközi védjegybejelentési eljárásban: e-mail cím feltüntetése

A WIPO Nemzetközi Irodájának tájékoztatása szerint, a Madridi Unió Közgyűlése 2020. szeptemberi ülésén a Madridi Jegyzőkönyvre vonatkozó módosításokat fogadott el. A módosítások értelmében 2021. február 1-jétől a bejelentők a nemzetközi védjegybejelentésben (MM2 formanyomtatvány igénybevételével tett bejelentés során) kötelesek feltüntetni e-mail címüket. Az e-mail cím megadásának kötelezettsége vonatkozik továbbá a jogutódlás feljegyzésére irányuló kérelem (MM5 formanyomtatvány) esetén az új jogosult, illetve a nemzetközi védjegybejelentésben, valamint a képviseleti megbízás feljegyzése iránti kérelemben (MM12 formanyomtatvány) megjelölt képviselőkre is.

Amennyiben a bejelentők, az új jogosultak, illetve a képviselők a fenti kérelmek benyújtása során nem adják meg e-mail címüket, hiánypótlási felhívás kiadására kerül sor.

A WIPO Nemzetközi Irodája jelenleg is dolgozik a vonatkozó - papír alapú vagy elektronikus -formanyomtatványok, illetve online eszközök (Madrid Application Assistant, Madrid E-filing) módosításán annak érdekében, hogy a frissített verziók a módosítás hatálybalépését megelőzően elérhetővé váljanak.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felhívja a tisztelt ügyfelek és a képviselők figyelmét az e-mail cím megadására a fent nevezett kérelmek benyújtása esetén.

A WIPO Nemzetközi Irodája továbbá hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az ügyfelek, illetve a képviselők a már lajstromozott nemzetközi védjegybejelentések esetén is megadhatják e-mail címüket a Contact Madrid oldalon keresztül. 

2020/12/02