Tájékoztató az EUIPO jogérvényesítési tárgyú esetjogi projektjéről és online adatbázisairól

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) által működtetett Szellemi Tulajdoni Jogsértések Európai Megfigyelőközpontja 2015-ben indította el Case Law Collection and Analysis elnevezésű projektjét, amelyben a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) is aktívan vesz részt.

A projekt keretében létrehozott, kereshető online felületen 2016 óta érhetőek el a résztvevő tagállamokban a szellemitulajdon-jogok érvényesítésével kapcsolatos bírósági eljárásokban született kulcsfontosságú ítéletek és ideiglenes intézkedések. Az esetjogi adatbázis emellett tartalmazza a tagállami nyelven közzétett bírósági döntések angol, illetve tagállami nyelven elérhető összefoglalóit, leírásait is az adott ügyhöz kapcsolódó kulcsszavak és a jogszabályi hivatkozások megjelölése mellett. Az adatbázis az alábbi linken érhető el: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#advanced/national, míg az ideiglenes intézkedések itt kereshetők: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#advanced/preliminary.

Az együttműködés célja, hogy elősegítse az ügyfelek, a jogi képviselők és a jogévérvényesítés egyéb szereplőinek (ügyészek, bírák stb.) tájékozódását az egyes tagállamok jogérvényesítési gyakorlatáról és azok legfontosabb változásairól, trendjeiről.

Az SZTNH évente 15-20 bírósági döntést küld meg anonimizálva és feldolgozva az EUIPO számára, amelyek kiválasztásában és azonosításában a Fővárosi Törvényszék bírái és a szellemitulajdon-jogok érvényesítésében jártas ügyvédek, szabadalmi ügyvivők, illetve elméleti jogi szakemberek segítik hivatalunkat.

Az esetjog közzététele és az egyes kulcsszavak kereshetősége hozzájárul a résztvevő tagállamokban történő jogérvényesítési eljárások kiszámíthatóságának és eredményességének növeléséhez, továbbá elősegítheti a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló 2004/48/EK irányelvnek az Európai Unió területén történő egységes értelmezését és alkalmazását. A projektben jelenleg 15 tagállam vesz részt, az EUIPO célja azonban az, hogy valamennyi tagállam csatlakozzon a munkához.

2018/02/15