Tájékoztatás a kiegészítő oltalmi tanúsítványok időtartamának kérelemre történő helyesbítéséről az Európai Unió Bíróságának az Incyte ügyben hozott ítéletére figyelemmel

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy az Európai Unió Bírósága 2017. december 20-án ítéletet hozott a C‑492/16. számú előzetes döntéshozatali ügyben (Incyte ügy).

A Bíróság ítélete a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikkének – a növényvédő szerek kiegészítő oltalmi tanúsítványának bevezetéséről szóló 1610/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (2) bekezdésével együttesen történő – értelmezése kapcsán a következőket mondta ki:

1. Az első forgalomba hozatali engedélynek a kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti bejelentésben feltüntetett időpontját hibásnak kell tekinteni azokban az esetekben, amikor a tanúsítvány kiadására hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság ezen bejelentés alapján a tanúsítvány időtartamát úgy határozta meg, hogy az nem felel meg a Bíróság C-471/14. számú, Seattle Genetics ügyben hozott ítéletében foglaltaknak.

A Seattle Genetics ítélet értelmében a kiegészítő oltalmi tanúsítvány időtartamának meghatározásakor a releváns forgalomba hozatali engedély keltezésének napja alatt az engedély címzett részére történő kézbesítésének napját kell érteni.

2. Az Incyte ítélet arról is rendelkezik, hogy azokban az esetekben, amikor az eljáró tagállami hatóság a kiegészítő oltalmi tanúsítvány időtartamát nem a fenti értelmezésnek megfelelően határozta meg, a kiegészítő oltalmi tanúsítvány jogosultja a 469/2009/EK rendelet 18. cikke és a 1610/96/EK rendelet 17. cikk (2) bekezdése alapján az időtartam helyesbítése iránti jogorvoslati joggal rendelkezik mindaddig, amíg az említett tanúsítvány – helyesen megállapított – oltalmi ideje le nem jár.

A Bíróság fenti értelmezéséből az következik, hogy a helyesbítés iránti jogorvoslati kérelem jogalapját nem az általános közigazgatási vagy a kiegészítő oltalmi tanúsítványokra vonatkozó speciális nemzeti eljárásjogi szabályozás jelenti, hanem a két említett európai uniós rendelet megjelölt – közvetlenül alkalmazandó, és a 1610/96/EK rendelet (17) preambulum-bekezdésével összekötött – rendelkezései.

*

Ennek megfelelően az SZTNH

  • gyógyszerek esetén a 469/2009/EK rendelet 18. cikkére, valamint a 1610/96/EK rendelet 17. cikk (2) bekezdésére együttesen,
  • növényvédő szerek esetében pedig a 1610/96/EK rendelet 17. cikk (2) bekezdésére

alapított helyesbítés iránti kérelem alapján a „hibás” dátumon alapuló  tanúsítványok időtartamát helyesbíti – feltéve, hogy a kérelem benyújtásakor a tanúsítvány oltalma még fennáll.

2018/01/16