Nyilvános konzultáció a formatervezési minták oltalmáról szóló törvényi szabályozás felülvizsgálatáról

A formatervezési minták költséghatékony iparjogvédelmi oltalmi formája fontos szerepet tölt be a nemzeti vállalkozásfejlesztésben és gazdaságélénkítésben. Az Európai Bizottság 2018 végén nyilvános konzultációt kezdeményezett az európai uniós formatervezésiminta-oltalmi szabályozás, valamint a tagállamok nemzeti formatervezésiminta-oltalomra vonatkozó szabályozásainak hatékony működéséről. A konzultáció eredményének függvényében fog döntés születni arról, hogy szükség van-e az uniós formatervezésiminta-oltalomra vonatkozó jogszabályok módosítására.

 

A formatervezési minták oltalmára vonatkozó hatályos európai uniós rendelkezéseket a formatervezési minták oltalmáról szóló, 1998. október 13-i 98/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12-i 6/2002/EK tanácsi rendelet tartalmazzák.  A nemzeti oltalomszerzést Magyarországon a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény (Fmtv.) szabályozza.

 

A formatervezési minták oltalmára vonatkozó hatályos uniós jogszabályok hatékonyságának felülvizsgálatával párhuzamosan a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) is szükségesnek látja a nemzeti formatervezésiminta-oltalmi rendszer továbbfejlesztési lehetőségeinek feltérképezését, és az ügyfelek igényeihez igazodó finomhangolását. Minderre tekintettel az SZTNH nyilvános konzultációt kezdeményez az Fmtv. lehetséges módosításának irányairól.

 

Ennek mihamarabbi eredményes megvalósítása érdekében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala azzal a kéréssel fordul ügyfeleihez, hogy az alábbi oldalon elérhető online kérdőív (összesen 7 darab kérdés) kitöltésével szíveskedjen segíteni a formatervezésiminta-oltalommal kapcsolatos felhasználói igények megismerését:

 

https://www.sztnh.gov.hu/hu/dizajn

 

Kérjük, hogy a kérdőívet 2020. január 15. napjáig töltse ki.

2019/11/29