Pályázatok

Jelen tájékoztató szolgáltatás célja a kutatás-fejlesztéssel és innovációval kapcsolatos azon releváns pályázati kiírások rövid bemutatása, amelyek kis- és középvállalkozások, vállalkozásokat tömörítő szakmai szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyetemek, kutatóközpontok és magánszemélyek érdeklődésére tarthatnak számot. Ezen pályázati kiírások esetében a támogatott tevékenység eredménye adott esetben iparjogvédelmi oltalom tárgyát képezheti.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) 2015-ben egységes versenypályázati rendszert alakított ki a K+F+I célú uniós fejlesztési források és a hazai Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFI Alap) forrásainak célszerű és értékteremtő felhasználására.

 

KFI szempontú szakpolitikai vélemény

A kutatási, fejlesztési és innovációs célú hazai és uniós források szabályszerű, célszerű, koordinált és átlátható felhasználásának ösztönzésére a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programok (GINOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) Irányító Hatóságával külön megállapodás alapján rögzített pályázati felhívások esetében a pályázatok beadásához az NKFI Hivatal kutatási, fejlesztési és innovációs szempontú támogató szakpolitikai véleménye (KFI szempontú szakpolitikai vélemény) szükséges. A KFI szempontú szakpolitikai vélemény szükségességéről az Irányító Hatóság által meghirdetett egyes pályázati felhívások rendelkeznek.

További információ a KFI szempontú szakpolitikai véleményezésről: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/palyazatok-kfi-szakpolitikai-velemenyezese

 

K+F minősítés

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) látja el a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (KFI törvény) rendelkezései alapján a kutatás-fejlesztési tevékenységek minősítésével kapcsolatos feladatok ellátását. A feladatkör értelmében a vállalkozásoknak lehetőségük adódik egy előzetes minősítési eljárás lefolytatására, melynek keretében az SZTNH minősíti a vállalkozásoknál folyó kutatás-fejlesztési tevékenységnek vélt projektet vagy projektrészt. Az eljárás önkéntesen és opcionálisan kezdeményezhető. Az SZTNH által jogerős határozatban kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősített projektet más hatóságnak is ilyennek kell tekintenie. 

További információ a K+F minősítésről:
http://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/kf-minosites