Szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás

Szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás

A szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás feltárja azokat a szabadalmi és más publikációkat, amelyek figyelembe vehetők az Ön által ismertetett találmány újdonsága és a feltalálói tevékenység (inventive step) szempontjából, továbbá részletes indokolással alátámasztott véleményt ad arról, hogy a találmány kielégítheti-e a szabadalmazhatóság három alapvető feltételét: új-e és feltalálói tevékenységen alapul-e az idézett dokumentumokban foglalt ismeretekhez képest, valamint iparilag alkalmazható-e. A feltételek meglétének vagy hiányának megállapítása összehasonlító elemzésen alapul, ugyanolyan szempontok alapján, mint a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) keretében készülő elővizsgálati jelentések (preliminary examination reportok).

Elérhető előnyök
- A szabadalmazhatóság esélyének a bejelentés előtti megismerésével időt, pénzt és fáradságot takaríthat meg.
- Megbízható előrejelzést kaphat a találmány szabadalmazhatóságáról, ami különösen akkor fontos, ha a kutatás során erősen releváns (a találmány tárgyához közel álló) dokumentum merül fel.
- Megbízható viszonyítási alapot szerezhet egy jó szabadalmi bejelentés elkészítéséhez, a lehető legszélesebb oltalmi kör biztosításához.
- Ha már tett bejelentést az elsőbbség biztosítására, fontos lehet minél előbb megtudnia, hogy eséllyel jelentheti-e be más országokban a találmányt.
- Képet alkothat az inventivitás mértékéről, arról, hogy találmánya mennyire esik közel az ismert megoldásokhoz.

A szolgáltatás ismertetése (kutatás, elemzés, a jelentés tartalma)
A kutatás és az elemzés alapja a találmány Ön által rendelkezésünkre bocsátott leírása és (ha van) rajza a műszaki megoldás egyértelmű ismertetésével, angol, német, francia vagy magyar nyelven. Nincs szükség szabályszerű szabadalmi bejelentésre, de a találmány jellemzőit célszerű szabadalmi igénypont(ok)ba foglalni, mert ezek hiányában kevésbé lehet pontos és megbízható a szabadalmazhatósági vélemény.
A kutatást a technológia adott területeiről rendszerezett és naprakész információt tartalmazó szabadalmi és nem szabadalmi adatbázisokban végezzük.
A kutatási jelentésben az idézett dokumentumokról rövid tartalmi összefoglalást adunk, és a találmányhoz való viszonyukat a nemzetközileg szokásos X, Y és A relevancia- kategóriákkal jelezzük.
A szabadalmazhatósági véleményben részletes indokolással alátámasztott előzetes megállapítást közlünk arról, hogy a találmány az idézett dokumentumokban foglalt (a technika állásához tartozó) ismeretek figyelembevételével kielégítheti-e a szabadalmazhatóság három alapvető feltételét: az újdonságot, a feltalálói lépést és az ipari alkalmazhatóságot. Az indokolás a találmány és az egyes dokumentumokból nyerhető ismeretek összehasonlító elemzését tartalmazza, a szabadalmi elbírálási gyakorlat szabályai szerint. A szabadalmazhatósági feltételek meglétére vagy hiányára utaló vélemény felépítése a találmány ismertetését (ha vannak igénypontok, akkor az igénypontokat) követi.
A jelentéshez az idézett dokumentumok másolatát mellékeljük.

Díjak
A szolgáltatás díja találmányonként egységesen 195.000 Ft + 27% ÁFA, amely díj tartalmazza a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben felmerülő valamennyi költséget, így különösen az idézett dokumentumokról készített másolatok költségét is.

Teljesítési határidő
A kutatási jelentést a körülményekhez képest a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a megrendelés beérkezésétől számított 4 héten belül elkészítjük .

Általános szerződési feltételek »  
Árjegyzék (PDF) »
Megrendelőlap (PDF) »