CP1. Az áruk és szolgáltatások osztályozási gyakorlatának harmonizálása

CP1. Az áruk és szolgáltatások osztályozási gyakorlatának harmonizálása

Projekt lezárult, közös gyakorlat átültetésének napja Magyarországon: 2014. február 1.

Konvergencia Program első projektje a Nizzai Osztályozás fejezetcímei hatályának értelmezésére vonatkozó közös gyakorlat kialakítására irányult. (A Nizzai Osztályozásról több információ itt érhető el: http://sztnh.gov.hu/vedjegy/vedj_osztalyozas.html.) A projekt elsődleges célkitűzése a Nizzai Osztályozás fejezetcímeiben szereplő azon kifejezések azonosítása volt, amelyek alkalmasak arra, hogy – az Európai Bíróság C-307/10. számú IP Translator ügyben hozott ítéletének 54. pontjában meghatározott kritériumoknak megfelelően – kellően pontosan és egyértelműen megjelöljék az érintett árukat és szolgáltatásokat.

A munkacsoport a fejezetcímek kifejezései közül ezután 11 olyat határozott meg, amely nem kellően egyértelmű vagy pontos. Az említett kifejezéseket tartalmazó listával kapcsolatban a munkacsoport kidolgozta az el nem fogadhatóság részletes indokait, valamint az osztályozási szempontból elfogadhatónak ítélt kifejezések mögött felsorakoztatható érveket.

A fenti eredmények alapján kidolgozott közös gyakorlat két Közös Közleménybe foglalva került közzétételre a résztvevő tagállamokban. A nemzeti hivatalok az új gyakorlat implementálását 2014. február 20-ától kezdődően vállalták. A közös gyakorlatban lefektetett elveket a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala mint implementáló hivatal 2014. február 1-jétől kezdődően alkalmazza eljárásaiban.

PDF iconKözös közlemény a nizzai osztályozás szerinti fejezetcímek általános kifejezéseire vonatkozó közös gyakorlatról v1.1.

PDF iconKözös közlemény a nizzai osztályozás szerinti fejezetcímek általános kifejezéseire vonatkozó közös gyakorlatról v1.2.

PDF iconKözös közlemény az árujegyzék kifejezéseinek elfogadhatóságára vonatkozó közös gyakorlatról.

PDF iconKözös közlemény az "IP Translator" végrehajtásáról v1.3.