5792-es lajstromszám

5792-es lajstromszám

Ugye nem is sejti miért ez az első magyar szabadalom száma? Az Osztrák-Magyar Monarchiára érvényes találmányi szabadalmi rendszert az 1852-es császári nyílt parancs rendezte, ettől kezdve magyar nyelven is be lehetett nyújtani szabadalmi bejelentést. Később 1867-ben olyan ideiglenes egyezmény jött létre, amely a találmányi szabadalmak engedélyezését Magyarországon a Magyar Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium hatáskörébe utalta. Az Ausztriával kötött vám-, és kereskedelmi szövetség szerint a magyar minisztérium szabadalmat csak az osztrák kereskedelemügyi miniszter hozzájárulásával adhatott - és viszont. 1894. január elsejével Magyarország visszakapta teljes törvényhozói szabadságát a vám és kereskedelmi tevékenység területén. Az ezt rögzítő 1893. évi XLI. törvénycikk hatálybalépésének pillanatától a két ország egymástól teljesen függetlenül engedélyezhette a szabadalmakat. Az engedélyezést a Magyar királyi Szabadalmi Hivatal megalakulásáig a Minisztérium Ipari és Szabadalmi Osztálya intézte, mégpedig kék papíron. Innen ered a "kék szabadalom" elnevezés és ekkor indult a jelenlegi szabadalmi lajstrom számozása a közös lajstrom folytatásaként, az 5792-es lajstromszámú szabadalommal, Pitsch Márton gyáros (Charlottenburg) "Sebvédő hüvely" tárgyú szabadalmával.