Értelmező szótár

Értelmező szótár

Ez a fejezet az iparjogvédelmi, illetve a hozzájuk kapcsolódó informatikai fogalmakat segít tisztázni. Amennyiben honlapunk böngészése során más fogalmak magyarázatát is igényli, kérjük jelezze. Ennek alapján bővítjük a glosszáriumot.

1  A  B  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  


5792-es lajstromszám
Adatközlés
Alaki vizsgálat
Alkalmazotti találmány
Anterioritás
Bécsi Osztályozás
Biológiai anyag letétbe helyezése
Bitorlás
Egység
Együttes védjegy
Elsőbbség
EPC
EPO European Patent Office
Érdemi vizsgálat
ESZH - Európai Szabadalmi Hivatal
Európai szabadalmi bejelentés
Feltaláló
Feltalálói tevékenység
Formatervezési minta
GM
Hágai Megállapodás
Használati minta
Ideiglenes oltalom
Igazgatási szolgáltatási díj
Igénypont
Ipari alkalmazhatóság
Jogállásadatok
Képviselő
Kivonat
Know-how
Közzététel
Közösségi formatervezésiminta-oltalom
Közösségi védjegy
Kutatási jelentés
Leírás
Lisszaboni Megállapodás
Locarnói Megállapodás
Madridi Megállapodás
Madridi Megállapodás és Jegyzőkönyv
Megosztás
Mikroelektronikai félvezető termékek topográfiája
Módosítás
Német szabadalmak számozása
Nemleges megállapítás
Nemzetközi elővizsgálat
Nemzetközi közzététel
Nemzetközi kutatás
Nemzetközi szabadalmi bejelentés
Nemzetközi Szabadalmi Osztályozás
Nemzetközi védjegybejelentés
Nemzeti szakasz
Nizzai Osztályozás
Növényfajta
Okirat
OS
Párizsi Uniós Egyezmény
PCT
PCT minimum dokumentáció
PS
Rajz
Régi magyar osztályozás
Revíziós konkordancia-táblák
Szabadalom
Szabadalom megsemmisítése
Szabadalomcsalád
Szabadalom jogosultja
Szabadalom státusza
Szabadalmazható találmány
Szabadalmi bejelentés
Szabadalmi Együttműködési Szerződés
Szabadalmi osztályozás
Szabadalmi ügyvivő
Származtatás
Szellemi alkotás
Szellemi tulajdon
Szellemi Tulajdon Világszervezete
Szolgálati találmány
SZTV Nemzetközi Irodája
Találmány
Tanúsító védjegy
Újdonság
Újdonságkutatás
USA szabadalmi osztályozás
Védjegy
Végleges szabadalmi oltalom
WIPO