A Madridi Megállapodás és a Madridi Jegyzőkönyv

A Madridi Megállapodás és a Madridi Jegyzőkönyv

A védjegyek nemzetközi lajstromozását célzó Madridi rendszer két nemzetközi megállapodásból áll. Az egyik a gyári vagy kereskedelmi védjegyek nemzetközi lajstromozására vonatkozó 1891. évi Madridi Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás), a másik a védjegyek nemzetközi lajstromozására vonatkozó Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Madridi Jegyzőkönyv, (a továbbiakban: Jegyzőkönyv), amely 1996. április 1-vel lépett hatályba. A Megállapodás és a Jegyzőkönyv párhuzamos, de egymástól független egyezmények. (A szokatlan "Jegyzőkönyv" kifejezés arra utal, hogy mindkét egyezmény azonos szerkezetű, tehát azonos sorszámú jogszabályhelyek rendezik az egyes kérdéseket.) A két egyezménynek közös végrehajtási szabályzata van, amely lehetővé teszi, hogy mindkét egyezmény alapján megtett védjegybejelentések ügyében a Szellemi Tulajdon Világszervezetének Nemzetközi Irodája járjon el.

2015. október 31-től a Madridi Rendszer kvázi egyegyezményes  rendszerré alakult, melynek folytán egységesen  valamennyi nemzetközi védjegybejelentésre a Jegyzőkönyv szabályai irányadóak, a Megállapodás elvesztette gyakorlati jelentőségét – bár  hatályban maradt.

A védjegyjogosult a nemzeti oltalom megszerzése, illetve a szabályszerű nemzeti védjegybejelentés megtétele után egy bejelentéssel, egyetlen díjbefizetéssel, egy nyelven tehet bejelentést bármely államban, amely Madridi Unió tagja. Ez a megújítási eljárásra is vonatkozik. A nemzetközi bejelentés számos előnnyel jár mind a védjegyjogosult, mind a nemzeti (területi) védjegyhivatalok számára. Jelenleg (2018. december) 55 ország írta alá a Megállapodást, míg a Jegyzőkönyvnek 102 állam tagja van, amely összesen 118 országot fed le.

A WIPO-hoz bejelentett nemzetközi védjegyeket a  Madrid Monitor (https://www.wipo.int/madrid/monitor/en/) online adatbázisa teszi kereshetővé.