Igazgatási szolgáltatási díj

Igazgatási szolgáltatási díj
fogalom a szabadalmi jog területéről

Az iparjogvédelmi, ezen belül a szabadalmi eljárások egyes lépéseiért fizetendő díj, amelynek mértékét miniszteri rendelet határozza meg. A díj meg nem fizetése szankciót, akár az eljárás megszüntetését is eredményezheti. Amennyiben a jogosult természetes személy kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai igazolhatóan nem teszik lehetővé az esedékessé váló bejelentési és kutatási díj, a vizsgálati díj, a megadási és kinyomtatási díj, valamint a fenntartási díj megfizetését, a Magyar Szabadalmi Hivatal az 1-5. évi fenntartási díjak megfizetésére halasztást,  a többi díj megfizetése alól pedig mentességet adhat.
Ha a megfizetés időpontjában az oltalmi igény, illetve az oltalom jogosultja(i) kizárólag a feltaláló(k), akkor a fenti díjak összegével kapcsolatban kedvezményre jogosultak (ún. feltalálói kedvezmény).