Szabadalomképességi értékelés (Iparjogvédelmi pályázathoz)

A szabadalomképességi értékelés jelenleg az NKFIH által meghirdetett IPARJOG 2020 és IPARJOG 2021 pályázat által támogatandó, a nemzetközi (PCT) szabadalmi bejelentés benyújtásával kapcsolatos anyagi támogatás odaítéléséhez szükséges. A pályázat pozitív elbírálásának feltétele, hogy a pályázó rendelkezzen egy olyan dokumentummal, ami azt igazolja, hogy a PCT bejelentés alapjául szolgáló magyar elsőbbségű szabadalmi vagy használatiminta-oltalmi bejelentés tartalmaz legalább egy szabadalomképes műszaki megoldást. A szolgáltatás olyan esetben vehető igénybe, ha Ön vagy az SZTNH nyilvántartásában szereplő jogelődje, korábban már szabadalmi vagy használatiminta-oltalmi bejelentést nyújtott be az SZTNH-hoz, ezért a már benyújtott (magyar vagy angol nyelvű) szabadalmi, illetve magyar nyelvű használatiminta-oltalmi leírás igénypontokkal, adott esetben rajzokkal képezi a vizsgálat tárgyát, ezt nem szükséges ismételten benyújtani, elegendő a magyar bejelentés ügyszámát megadni.

A szolgáltatás végeredményeként az SZTNH egy - egy mondatból álló – előzetes értékelést ad arról, hogy a megrendelésben megnevezett szabadalmi vagy használatiminta-oltalmi bejelentésben található-e oltalmazható találmány.

Elérhető előnyök

- A kiadott értékelés jelenleg a 2021-1.1.1-IPARJOG és 2020-1.1.3-IPARJOG iparjogvédelmi pályázathoz használható fel a nemzetközi szabadalmi bejelentés során felmerülő költségek támogatásának igénylése során.
- Képet alkothat a bejelentésben foglalt találmány(ok) esetleges szabadalomképességéről.
- A kiadott értékelés eredménye segíthet annak eldöntésében, hogy érdemes-e a nemzetközi szabadalmaztatási eljárást megindítani.
- Kialakíthatja az adott magyar szabadalmi vagy használatiminta-oltalmi bejelentésével kapcsolatos további stratégiáját.
- Felkészülhet a már bejelentett magyar szabadalmi vagy használatiminta-oltalmi bejelentésének esetleges átalakítására.

A szolgáltatás ismertetése

Az értékelés alapja az Ön által megnevezett, az SZTNH-hoz bejelentett, magyar elsőbbséggel rendelkező nemzeti (magyar) szabadalmi vagy használatiminta-oltalmi bejelentés.

A szolgáltatás keretében az SZTNH először az igénypontok tekintetében végzi el a technika állásának részletes feltárását a technológia adott területeiről rendszerezett és naprakész információt tartalmazó szabadalmi és nem szabadalmi adatbázisokban. Abban az esetben, ha egyik igénypont sem felelne meg az újdonság, és/vagy a feltalálói tevékenység és/vagy az ipari alkalmazhatóság követelményének, az SZTNH kiterjesztett újdonságkutatást készít a példák, a rajzok és a leírás alapján, és megvizsgálja, hogy található-e a leírásban, a rajzokon vagy a példákban olyan információ, ami alapján a bejelentő szabadalmaztatható igénypontokat alakíthat ki. A technika állásának szélesebb körű feltárása segíthet megtalálni az(oka)t a megoldás(oka)t, amely(ek) oltalmazható(k) lehet(nek).

Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy egy pozitív szabadalomképességi értékelés (ami szerint a bejelentés tartalmaz olyan találmányt, ami megfelelhet a szabadalmazhatóság feltételeinek) nem szolgál alapul törvény vagy nemzetközi szerződés szerinti iparjogvédelmi oltalom megszerzésére, arra semmilyen iparjogvédelmi oltalom megadására irányuló eljárásban nem lehet hivatkozni; jelenleg az kizárólag a 2021-1.1.1-IPARJOG és 2020-1.1.3-IPARJOG pályázat benyújtásánál használható fel a megnevezett ügyszámú bejelentéshez kapcsolódó nemzetközi szabadalmi bejelentés során felmerülő költségek támogatása körében.

Díjak

A szolgáltatás díja bejelentésenként egységesen 7.500 Ft + 27% ÁFA.

Teljesítési határidő

A szabadalomképességi értékelést a körülményekhez képest a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a megrendelés beérkezésétől számított 4 héten belül elkészítjük.

 

Általános szerződési feltételek »  
Árjegyzék (PDF) » 
Megrendelő (PDf)»

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal (továbbiakban: SZTNH) külön felhívja a figyelmet arra, hogy ha a szolgáltatás megrendelése esetén a Megrendelő elektronikus levelezés (e-mail) útján kíván kommunikálni, akkor - a rendszer általános sajátosságai miatt - ez nem tekinthető védett átviteli formának. Emiatt ennek használata esetén nem biztosíthatók mindazok az információbiztonsági garanciák, amelyeket az SZTNH más védett elektronikus kommunikáció esetében nyújtani tud.

Az SZTNH lehetőséget biztosít információbiztonsági szempontból védett és garantált kommunikációra (pl.: személyes átvétel, postai levelezés, elektronikus levél titkosított csatolmánnyal), de tudomásul veszi a megrendelő egyszerű elektronikus levelezés (e-mail) használatára irányú döntését, illetve az erre ráutaló magatartását. Ugyanakkor az SZTNH ezekben az esetekben nem vállal felelősséget az olyan kockázatokért, illetve eseményekért vagy esetleges károkért, amelyek az egyszerű elektronikus levelezés információbiztonsági gyengeségeiből fakadnak.