Hogyan védjem a termékem megjelenését?

Az ipari, vagy kézműipari árucikk új és egyéni jellegű külső megjelenésére formatervezésiminta-oltalmat lehet igényelni.

Formatervezésiminta-oltalmat bejelentési kérelem benyújtásával, hatósági eljárás eredményeként szerezhet. Az oltalom adott földrajzi területre 5 évre szól. A mintaoltalom további 5-5 évre négy alkalommal megújítható.

Az iparjogvédelmi oltalom biztosítja a formatervezési minta kifejlesztője számára a minta hasznosításához való kizárólagos jogot. E kizárólagos hasznosítási jog nélkül a formatervezési ráfordítások nem térülnének meg, hiányozna az alkotók erkölcsi és anyagi elismerése, továbbá a fogyasztóknak a termék formája szerinti tájékozódása és vásárlói döntése is megnehezülne.

 

BEJELENTÉSI ÚTMUTATÓ

Formatervezésiminta-oltalmat kaphat bármely ipari vagy kézműipari árucikk egészének vagy részének új és egyéni jellegű megjelenése, amelyet magának a terméknek, illetve a díszítésének a külső jellegzetességei – különösen a rajzolat, a körvonalak, a színek, az alak, a felület, illetve a felhasznált anyagok jellegzetességei – eredményeznek. Magyarországon ez az oltalom az SZTNH-nál kérelmezhető, betartva az alábbi útmutatóban is részletezett szabályokat.

Az útmutató célja, hogy segítse a bejelentőket a szabályszerű beadványok elkészítésében, gyakorlati példákon és ábrákon keresztül, a gyors és zökkenőmentes eljárás érdekében.

Az útmutató tartalmazza a beadványok alaki előírásait, példákkal szemlélteti a helyes ábrázolás kritériumait, emellett áttekintést nyújt a formatervezésiminta-oltalmi eljárás menetéről.

Az útmutató választ ad többek között az alábbi kérdésekre:

  • Hogyan lehet a formatervezési minta alternatív állapotait ábrázolni?
  • Milyen egy szabályos vizuális lemondó nyilatkozat?
  • Mire szolgál a változtató nyilatkozat és hogyan kell megfogalmazni?
     

 

Az útmutató az alábbi pdf formátumokban érhető el: Egyoldalas», illetve Könyv változat»