Példák nem elfogadható megjelölésekre

Megkülönböztetésre nem alkalmas megjelölések:

Az „XL Energy Drink” szóösszetétel megjelölés csak arról tájékoztatja a fogyasztót, hogy az energiaital fajtájú áruk milyen kiszerelésben vásárolhatók meg.

A”SUPERNAIL” megjelölés körömépítési és körömápolási anyagokra csupán azok minőségét mutatja meg.

Megtévesztő megjelölések:

A PICK SZALÁMI megjelölés árujegyzéke a Nizzai Osztályozás 29. osztályába sorolt tejtermékek vagy gyümölcsök árukra nézve megtévesztő, ezért a megjelölésben szereplő szalámi szóelem miatt csak szalámi termékekre oltalomképes, minden más, ettől eltérő termék vonatkozásában megtévesztő az áru fajtája szempontjából.

A LIPTON’S GREEN LABEL TEA megjelöléshez olyan árujegyzék tartozott, amelyben a tea mellett a „kávé, kakaó és fűszerek” termékeket is feltüntették. A megjelölés csak „tea” termékekre oltalomképes.

Az ukrán bejelentő  megjelölésének szóeleme Switzerland (Svájc neve angolul) rövidítése, az ábrás eleme a svájci címer imitációja, így a megjelölést összességében svájcinak vélhetik a fogyasztók, így a megjelölés földrajzi származás szempontjából megtévesztő.

Közerkölcsbe ütközőnek találta a Hivatal például a „Kamionosok és Kurvák” megjelölést.

 

Nemzeti jelképek engedély nélküli használata:

Az állami felségjelet, nemzetközi szervezetet megillető jelzést tartalmazó megjelölések (pl. nemzeti lobogó, címer vagy annak címertani utánzata, az Európai Unió jelképe) kizárólag abban az esetben lajstromozhatók, amennyiben annak védjegykénti lajstromozásához a hatáskörrel rendelkező szerv írásban hozzájárul. Az írásos hozzájárulást célszerű a védjegybejelentés benyújtását megelőzően beszerezni, azonban az a bejelentést követően – a Hivatal felhívásában megadott határidőn belül – is benyújtható. A magyar nemzeti lobogó, címer vagy annak utánzata esetén a nemzetpolitikáért felelős minisztertől, Európai Unió jelképét tartalmazó megjelölés esetén az Európai Bizottságtól kell engedélyt kérni. 

 


(engedéllyel rendelkező lajstromozott védjegy)

 (a bejelentő a Hivatal felhívása ellenére nem kért engedélyt a nemzeti zászló és az EU jelkép használatához, így a megjelölés ezek hiányában nem volt lajstromozható)

A Hivatal az összetéveszthetőségre alapított felszólalás kapcsán a megjelölések és az árujegyzékek hasonlóságát egyaránt vizsgálja. Minden döntése egyedi, így az alábbi példák a megjelölések összetéveszthetőségéről csupán tájékoztató jellegűek.

 

Összetéveszthető megjelölések, melyek mindegyike azonos vagy hasonló árukra vonatkozott: