EUIPO-adatbázisok

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (a továbbiakban: EUIPO) honlapján ingyenesen hozzáférhető adatbázisok segítséget nyújthatnak a korábbi nemzeti és európai uniós védjegybejelentésekkel és védjegyekkel kapcsolatos információk megismeréséhez, valamint a nemzeti és európai uniós védjegy-bejelentési kérelmek elkészítéséhez.

Az európai uniós védjegyhivatal eSearch plus adatbázisa az európai uniós védjegybejelentések, lajstromozott európai uniós védjegyek, közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentések és lajstromozott közösségi formatervezésiminta-oltalmak adatait tartalmazza.

Az EUIPO naponta frissülő, magyar nyelven is  elérhető TMview adatbázisa a nemzeti, nemzetközi és uniós szinten közreműködő védjegyhivatalok védjegyekkel kapcsolatos adatai közötti kutatást teszi lehetővé.

A védjegybejelentés árujegyzékének összeállítását, valamint az áruk és szolgáltatások megfelelő osztályozását segíti elő az EUIPO TMclass adatbázisa. Az adatbázis segítségével ellenőrizhető az árujegyzékben szereplő áruk és szolgáltatások idegen nyelvű fordítása is.

A korábbi védjeggyel való ütközés vizsgálata körében nem csak a megjelölések, hanem az árujegyzékek hasonlósága is fontos kérdés. E körben nyújt információt a Similarity adatbázis, amely több mint 20 000 kereshető hasonlóságpárt tartalmaz.
 
Az EUIPO magyar nyelven is elérhető GIview adatbázisa lehetővé teszi az európai uniós oltalomban részesülő földrajzi árujelzők adatai közötti keresést, emellett részletes információkat tartalmaz azokról az EU-n kívüli földrajzi árujelzőkről, amelyeket kétoldalú és többoldalú megállapodásokkal védenek az EU-ban.