Nemzetközi egyezmények

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által engedélyezett oltalom Magyarország területén hatályos.
Külföldi országokra kiterjedő oltalom
- az adott ország illetékes hatóságához benyújtott bejelentéssel, illetőleg
- nemzetközi egyezmények alapján szerezhető.
Az alábbi nemzetközi egyezmények több országban érvényes jog megszerzésére adnak lehetőséget egyetlen bejelentéssel, illetve a több országban történő jogszerzést segítik elő valamilyen módon.  

Szabadalmi területen
Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT)
A Szabadalmi Együttműködési Szerződés a külföldi jogszerzést segíti elő azzal, hogy egyetlen nyelven, egyetlen helyen benyújtott bejelentéssel megindítható a szabadalom (használati mintaoltalom) megadására irányuló eljárás akár valamennyi szerződő államban.
Az eljárás oltalmat közvetlenül nem eredményez, az engedélyezést egy jogszabályban meghatározott időpontig országonként kell kérni, és az engedélyezés is országonként történik.

Európai Szabadalmi Egyezmény
Az európai szabadalmak engedélyezéséről szóló, 1973. október 5-i Müncheni Egyezmény (Európai Szabadalmi Egyezmény) alapján lehetőség van az oltalom megszerzésére az Egyezmény valamennyi tagországában.
Az európai szabadalmak engedélyezését az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) végzi. Az európai szabadalom megadását követően a szabadalom hatályossá válik azokban a szerződő államokban, ahol az előírt eljárási cselekményeket (kérelem, fordítás benyújtása, díj, stb) meghatározott időn belül megteszik.

Védjegyterületen
Madridi Megállapodás és az ahhoz kapcsolódó Madridi Jegyzőkönyv (nemzetközi védjegy)
A védjegyek nemzetközi lajstromozását célzó Madridi rendszer alapján egyetlen, ún. nemzetközi bejelentéssel akár valamennyi tagországban igényelhető a védjegyoltalom.
A nemzetközi védjegybejelentés feltétele egy korábbi nemzeti (európai uniós) védjegybejelentés vagy lajstromozott védjegy, amelynek az adatait a nemzeti hivatal (európai uniós védjegy esetében az EUIPO) igazolja a Szellemi Tulajdon Világszervezet Nemzetközi Irodája felé.

Európai uniós védjegy
Az európai uniós védjegy olyan védjegy, amelynek az oltalma az Európai Unió minden tagállamában egységesen fennáll. Az európai uniós védjegyek lajstromozását az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) végzi.

Formatervezési minta területen
Hágai Megállapodás
Az ipari minták nemzetközi lajstromozásáról szóló Hágai Megállapodás alapján megtett egyetlen, ún. nemzetközi bejelentéssel akár valamennyi szerződő állam  területére kiterjeszthető az oltalom. A nemzetközi formatervezési minták lajstromozását a Szellemi Tulajdon Világszervezete végzi.

Közösségi formatervezési minta
A közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentéssel az Európai Unió területének egészén hatályos formatervezésiminta-oltalom szerezhető. A közösségi formatervezési minták lajstromozását a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal végzi. 

Földrajzi árujelző területen
Lisszaboni Megállapodás
Az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodás alapján megtett egyetlen, ún. nemzetközi bejelentéssel a Megállapodás hatálya alá tartozó országokban szerezhető oltalom.
Közösségi (Uniós) földrajzi árujelző
A közösségi földrajzi árujelző az Európai Unió minden tagállamára kiterjedő oltalmat nyújt a jogosultaknak.
A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzői - Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozását követően - kizárólag a közösségi oltalmat élvezhetik.
A szőlészeti és borászati termékek eredetmegjelölései és földrajzi jelzései 2009 augusztusától szintén csupán közösségi lajstromozás tárgyát képezhetik.
A szeszes italokhoz kapcsolható földrajzi árujelzők a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál lajstromozott nemzeti oltalom mellett - ezen oltalom alapján - közösségi oltalomban is részesülhetnek.

Növényfajta területen
Közösségi növényfajta oltalom
Közösségi növényfajta-oltalmi bejelentéssel az Európai Unió területének egészén hatályos oltalom szerezhető a közösségi növényfajta-oltalmi rendelet alapján.
A növényfajta-oltalmi jogok rendszerét az Európai Unió egyik ügynöksége, a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) kezeli.