Adatszolgáltatás az Ügyfélszolgálaton

Iratbetekintés, iratmásolat kiadása
Az ügyek nyilvánossá vált iratait bárki megtekintheti, és díj ellenében másolatot kérhet azokról.
Az iratokba való betekintés, illetve az iratokról másolat a vonatkozó kérelem Hivatalhoz történő eljuttatásával igényelhető.
A betekintés előtt javasoljuk, hogy egyeztessen időpontot

  • folyamatban lévő ügyekben az ügy elbírálójával,
  • lezárt ügyekben az Ügyfélszolgálattal.

Tájékoztatás az oltalom érvényességéről, befizetésekről
Az SZTNH a publikus ügyekkel kapcsolatos tényeket és körülményeket bejegyzi az iparjogvédelmi lajstromokba.
Az Ügyfélszolgálat

  • a lajstromadatokról, valamint
  • a teljesített, illetve az esedékes befizetésekről, az esedékessé nem vált díjak visszafizetéséről, átkönyvelés lehetőségéről ingyenesen tájékoztatást ad.