2014

Jedlik Ányos-díjasok névsora 2014-ben

 

Dr. Babcsán Norbert
Dr. Bencze Gábor
Nagy Zoltán
Dr. Raisz Iván
Dr. Szamosi Katalin
Honoris causa Jedlik Ányos-díj

 

 

DR. BABCSÁN NORBERT okleveles mérnök-fizikus, címzetes egyetemi docens, az Aluinvent Zrt. műszaki igazgatója

 

Babcsán Norbert diplomáját a Miskolci Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem közös képzésében szerezte 1996-ban. Szakdolgozatát 1994-96 között a NASA Marshall Spaceflight Center-ben - mint a magyar űrkemence első kezelője - készítette el. Ezután 2001-ig a Miskolci Egyetemen oktatott, és részt vett a Nemfémes Anyagok Tanszék alapításában. Jelenleg az egyetem címzetes egyetemi docense.
Több mint öt évet töltött külföldi kutatóintézetekben, így jelentős szerepe volt a NASA-nak értékesített űrkemence fejlesztésében és amerikai tesztjeiben. Fémhabos kutatásait Ausztriában és Németországban kezdte, illetve e témában, az anyagtudományok és -technológiák területén szerzett PhD fokozatot 2003-ban. 2007-től vezető beosztásokban dolgozott a Bay Zoltán Logisztikai és Gyártástechnikai Intézetnél. 2012 augusztusától az Aluinvent Zrt. keretei között a fémhab-gyártás üzemesítésén dolgozik, melynek legfrissebb eredményeként hosszú távú szerződést kötöttek az Európai Űrügynökséggel alumíniumhab termékek előállítására.
Babcsán Norbert a fémhabok fejlesztése során világszínvonalú eredményeket ért el. Magyarországon eddig három szabadalom, továbbá európai és amerikai szabadalmak, illetve szabadalmi bejelentések fűződnek a nevéhez feltalálóként. A hanghullámok segítségével végzett fémhabosítási eljárása unikális, az így előállított fémhabok áttörést jelenthetnek az eddig használt anyagok területén, amit a 2011-ben Dél-Koreában rendezett fémhab világkonferencián elnyert legjobb előadói díj is fémjelzett. Nanorészecskéket tartalmazó habosítható ötvözetet, titánhabokat és habvizsgáló berendezést is fejlesztett. Jelentős kutatásokat kezdett a fémek tisztítása és új típusú alumínium ötvözetek előállítása területén az amerikai Alcoa fejlesztő központjával Pittsburgben. Az eredmények már közös szabadalmi bejelentésben is megmutatkoztak. Fejlesztői munkája mellett számos publikációt jelentetett meg. Tudományos munkája akadémiai elismerése mellett 1996-ban Pro Sciencia Díjban, 2011-ben Bolyai-ösztöndíjban részesült.

 

 

 

DR. BENCZE GÁBOR okleveles biológus, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nyugalmazott tanácsadója, szabadalmi elbírálója, a HIPAvilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség szabadalmi szakértője

 

Bencze Gábor 1968-ban szerzett biológus diplomát a moszkvai Lomonoszov Egyetemen. Később az egyetemi doktori címet, majd a biológiai tudomány kandidátusa fokozatot is megszerezte. Pályafutását kutató biológusként kezdte az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontban. Később a Phylaxia Rt., a Biotechnika Rt. és a Biogal Gyógyszergyár munkatársaként szerzett az ipar területén is tapasztalatot. 1994 novemberétől 2012 áprilisáig a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (korábban Magyar Szabadalmi Hivatal) szabadalmi elbírálójaként dolgozott. 1998-ban végezte el a felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyamot. Kiválóan beszél angolul és oroszul.
Fő hivatali tevékenysége a biotechnológiai tárgyú szabadalmi bejelentések újdonságkutatása és elbírálása volt. Több éven át tagja volt az Iparjogvédelmi Szakértői Testületnek. Munkáját nagyfokú szakmai hozzáértés, precizitás és a saját maga elé állított magas minőségi színvonal egyenletes teljesítése jellemezte. Hivatali pályafutása alatt számos új munkatárs betanításában vett részt. Jelenleg is aktív szakmai munkát végez. Igazi polihisztor, szakterülete mellett széleskörű ismeretekkel rendelkezik a szépirodalom, zene, képzőművészet területén is.
Szakmai munkája mellett emberi, morális magatartása, segítő türelme környezete számára minden helyzetben és tekintetben példaértékű.

 

 

 

 

NAGY ZOLTÁN vállalkozás-szervező, a hódmezővásárhelyi Ötlet Club 13 Egyesület elnöke

 

Nagy Zoltán a szellemitulajdon-védelmi tudatosság fejlesztésében és a szakmai ismeretek terjesztésében kiemelkedő eredményeket ért el régiójában majd a szomszédos országok határ-menti területein. Egyesületét 1996-ban alapította néhány társával. Célkitűzéseik középpontjában a találmányok népszerűsítése és a fejlesztési eredményeinek minél szélesebb körben történő ismertetése, piacra segítése, valamint a műszaki szellemi alkotómunka kibontakoztatásának elősegítése áll. Sokat tett az alkotókedv fellendítése, újítások, találmányok megvalósításának, hasznosításának ösztönzése az iparjogvédelmi tudatosság társadalmi erősítése, valamint a szellemi termékek gazdasági hasznosításának elősegítése érdekében, hazai és külföldi üzleti körökben.
Nagy Zoltán elnök fáradhatatlan, akadályt nem ismerő tevékenységének köszönhető, a maga elé tűzött célok többségét sikerült valóra váltania. Törekvéseik legismertebb eszközéül az évről-évre megrendezett "Ötlet, újdonság, találmány" című kiállítások szolgáltak. Ezeket az egyesület kezdetben Hódmezővásárhelyen rendezte meg, a város önkormányzatának és közép- valamint felsőoktatási intézményeinek támogatásával, majd a kiállítások rendszere országossá, majd határokon túlnyúlóan nemzetközivé terebélyesedett.
Az IDEA kiállítások jelentősége kettős: egyfelől a műszaki fejlődés valamint az innovációs tevékenység szempontjából hátrányosabb helyzetű térségekben igyekeztek felkelteni illetve ébren tartani az alkotókedvet, másfelől már a kezdetektől fogva mindig külön ifjúsági rendezvények, vetélkedők is kapcsolódtak ezekhez az eseményekhez, lehetővé téve így a fiatalok megismerkedését a szellemitulajdon-védelem alapfogalmaival.
Aligha lehet túlbecsülni annak a tudás- és tapasztalatcserének a jelentőségét, amelyet a Nagy Zoltán vezette egyesület tesz lehetővé a délkelet-magyarországi régió és a szomszédos országok határ-menti régióinak alkotói számára.

 

 

 

 

DR. RAISZ IVÁN a kémiai tudomány kandidátusa, műszaki tudományi Ph.D, az Enviro-Pharm Kft. tulajdonos-ügyvezetője

 

Diplomáját a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán szerezte 1966-ban. A Nehézipari Műszaki Egyetem kazincbarcikai Vegyipari és Automatizálási Főiskolai Karán kezdte tudományos pályáját, később a Miskolci Egyetem Fizikai Kémiai Tanszékének vezetője, majd a Kémiai Intézet igazgatóhelyettese lett, végül a Kromatográfiás és Környezetvédelmi Laboratórium vezetőjeként vonult nyugállományba 2008-ban.
Kutatási területei többek között a megújuló és alternatív energiaforrások fejlesztése, a környezeti kockázat elemzése, az elektrokémiai mérési és technológiai eljárások vizsgálata, a kemometriai módszerek alkalmazása a fizikai kémiai kutatási eredmények értékelésénél és a műszeres analitikában, a környezetvédelmi módszerek fizikai kémiai alapjainak és alkalmazástechnikájának fejlesztése.
Egyetemi oktatói tevékenysége mellett több mint száz publikáció szerzője, a tudományos és szakmai közélet aktív résztvevője. Az Akadémia és a Magyar Kémikusok Egyesülete több bizottságának tagja, a Miskolci Akadémiai Bizottság Környezetvédelmi Munkabizottságának 1996-2008 között elnöke volt, a Magyar Feltalálók Egyesületének korábbi titkára (1999-2013). 2011 óta az Észak- Magyarországi Gyáriparos Szövetség alelnöke. A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara tagja.
Kilenc találmányára kapott szabadalmi oltalmat, jelenleg további kilenc bejelentésének engedélyezési eljárása még folyamatban van. 1-1 megadott amerikai, eurázsiai és kínai szabadalommal rendelkezik. 4 európai szabadalmi bejelentéséből 2 engedélyezési eljárása folyamatban van.
Találmányaival számos díjban részesült, többek között 2011-ben Nürnbergben megkapta az IFIA "Green Oscar" díját.

 

 

 

 

DR. SZAMOSI KATALIN elnök, SBG&K Szabadalmi és Ügyvédi Irodák

 

Szamosi Katalin jogi doktori diplomáját az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán kapta, summa cum laude minősítéssel, 1980-ban. Ezt követően került ügyvédjelöltként az SBG&K Ügyvédi Iroda jogelődje, a Budapesti Nemzetközi Ügyvédi Irodába, mely már abban az időben is az egyik legjelentősebb képviseleti iroda volt a szellemi alkotások területén. 1983-ban, mint ügyvéd ugyanitt folytatta szakmai karrierjét. 1999 óta az iroda vezetőségének tagja, az SBG&K Ügyvédi Iroda vezetője és az SBG&K Szabadalmi és Ügyvédi Irodák vezetőségének az elnöke.
Számos szakmai szervezetben tevékenykedik, a Magyar Versenyjogi Egyesület elnöke, a Magyar Védjegy Egyesület alelnöke, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület elnökségi tagja. Kinevezett tagja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala mellett működő Szerzői Jogi Szakértő Testületnek és az Iparjogvédelmi Szakértői Testületnek.
Szakmai munkájáért számos kitüntetésben részesült. 2002-ben a Budapesti Kamara Elnökségétől az Eötvös Károly-díjat kapta, mely az egyik legnagyobb ügyvédi kitüntetés. 2008-ban a Gazdasági Versenyhivatal elnöke részesítette a Versenykultúráért Díjban. 2010-ben a Magyar Védjegy Kultúráért díjat adományozta számára a Magyar Védjegy Egyesület.
Korábban a Corvinus Egyetemen, jelenleg pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szakjogász képzéseiben meghívott előadó.
A WIPO mellett működő Domain jogvita rendezésével kapcsolatos fórum, az American National Arbitration Forum, valamint a ".eu" alatti és a Cseh Választott Bíróság mellett működő Domain viták döntnöke.
Szamosi Katalin a szellemi tulajdonnal kapcsolatos kérdésekben elkötelezetten és sikeresen képviseli ügyfeleit a magyar, illetve az Európai Bíróság előtt. Szűkebb szakterületén kívül mindezek mellett a gazdasági jog számos kérdésében látja el perek vitelét és peren kívüli képviseletet. Gyakran vállal szakmai előadásokat, számos cikke jelent meg szakmai lapokban és folyóiratokban. Munkásságában tartósan meghatározó a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséért folytatott erőfeszítések szakmai és társadalmi felkarolása, a hamisítás elleni széleskörű fellépés támogatása, különösen a Business Software Alliance, illetve a HENT keretei között.

 

 

HONORIS CAUSA JEDLIK ÁNYOS DÍJBAN részesült
 

DR. PAKUCS JÁNOS a Magyar Innovációs Szövetség alapító elnöke