2008

Jedlik Ányos-díjasok névsora 2008-ban

 

Dr. Antalffy-Zsíros András
Dr. Gönczi Csaba
Dr. Kéri György
Kürtös József
Dr. Várhelyi Olivér
Honoris causa Jedlik Ányos-díj

 

Dr. Antalffy-Zsíros András

okl. villamosmérnök, jogász, a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda munkatársa, a számítógéppel megvalósított találmányok és a számítógépi programalkotások jogi oltalma kérdéskörében kifejtett magas színvonalú iparjogvédelmi tevékenységéért, számos innovációs sikerhez való hozzájárulásáért.

 

 

 

Dr. Gönczi Csaba

okl. vegyészmérnök, műszaki doktor, a Chinoin Zrt.( Sanofi-Aventis Csoport) vezető kutatója, a Szintetikus Fejlesztési Laboratórium vezetője kiemelkedően sikeres, gyakorlat-orientált kutatói, feltalálói és innovációs tevékenységéért, szabadalmakkal védett környezetbarát ipari szintézisek kidolgozásában és megvalósításában játszott meghatározó szerepéért.

 

 

 

Dr. Kéri György

okl. vegyész, a Semmelweis Egyetem biológiaprofesszora, a Vichem Chemie Kutató Kft. ügyvezető igazgatója, nemzetközi viszonylatban is élenjáró peptidkémiai kutatásaiért, húsz magyar és negyvenkét külföldi szabadalomban, illetve szabadalmi bejelentésben testet öltött eredményeiért.

 

 

 

Kürtös József

okl. építőmérnök, vízépítő szakmérnök, a Magyar Szabadalmi Hivatal főosztályvezető-helyettese, hazánk iparjogvédelmi szabályozásának európai integrációjában, a közigazgatás korszerűsítésében, a műszaki innovációt támogató iparjogvédelmi szolgáltatási tevékenységben játszott kezdeményező szerepéért, a hazai szellemi tulajdonvédelmi kultúra fejlesztéséért.

 

 

 

Dr. Várhelyi Olivér

jogász, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály főosztályvezetője, a hazánk európai integrációjában a Csatlakozási Szerződés iparjogvédelmi rendelkezéseinek kidolgozásában betöltött meghatározó szerepéért, a szellemi tulajdon területén folyó közösségi jogalkotásban a magyar érdekek hatékony képviseletéért.

 

 

 

 

 

Honoris causa Jedlik Ányos-díj

Dr. Hajtó Ödön

okl. mérnök, műszaki doktor, a magyar Mérnöki Kamara alapító elnöke, számos szabadalmi bejelentésben és formatervezési minta megalkotásában testet öltött mérnöki munkássága mellett a szakma érdekképviselet területén, a Magyar Mérnöki Kamara életre hívásában kifejtett tevékenysége elismeréseként.

 

 

Dr. Meskó Attila

Állami Díjas geofizikus, egyetemi tanár, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, a hazai iparjogvédelmi tudatosság fejlesztését, a szellemi tulajdonvédelmi kultúra terjesztésének ügyét az Akadémia vezetésében töltött közel évtizedes munkássága során mindvégig kitüntetetten szem előtt tartó, mintaértékű tevékenységéért.