2000

Jedlik Ányos-díjasok névsora 2000-ben

 

DR. AMBRUS GÁBOR
DR. BEKE GYÖRGY
DR. CSANDA FERENC
DR. MÁNDI ATTILA
OZVALD ISTVÁN
Honoris causa Jedlik Ányos-díj

 

DR. AMBRUS GÁBOR

gyógyszerkutató feltaláló, a Gyógyszerkutató Intézet Kft. biotechnológiai igazgatóhelyettese

A hazai gyógyszeripari kutatás kiemelkedő egyénisége. Feltalálói tevékenységét több mint félszáz megadott szabadalom fémjelzi. Munkásságát a szerves kémiai és biotechnológiai eljárások sikeres együttes alkalmazása jellemzi. Pályája során a hazai gyógyszergyárakban hasznosított számos gyártási eljárás kidolgozásában működött közre.

 

 

DR. BEKE GYÖRGY

vegyészmérnök feltaláló, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem címzetes egyetemi tanára

A magyar hűtőipari gyártmányfejlesztés kiemelkedő képviselője. A hűtőipari kutatás-fejlesztés vezetőjeként sikeres munkásságot fejtett ki a fagyasztással tartósított élelmiszerek létrehozása és ipari gyártás előkészítése területén. Tudományos munkásságának meghatározó része az élelmiszer-ipari felsőoktatási intézményekben kifejtett magas színvonalú, iskolateremtő oktatás. Munkásságát 12 szabadalom, szakkönyvek és egyetemi jegyzetek sora kíséri. Megbecsült tagja, illetve tisztségviselője szakterülete tekintélyes hazai és nemzetközi szervezeteinek.

 

 

DR. CSANDA FERENC

okleveles mérnök, építési szakmérnök feltaláló, a Supernodig Kft. ügyvezető igazgatója

Nagy jelentőségű hazai és nemzetközi eredmények fémjelzik a közművezetékek fejlesztése területén kifejtett tudományos munkásságát. Kiemelkedő eredményeket ért el ismeretlen föld alatti közművezetékek nyomvonalának és térszint alatti mélységének, valamint hibák helyeinek pontos, gyors megállapítására szolgáló elektronikus kutatóműszerek és eljárások kifejlesztésében. Szabadalmaztatott elektronikus kábel-és vezetékkutató műszereit világszerte ismerik és alkalmazzák. A környezetvédelem és az ivóvízbázisok védelme területén kifejtett tudományos munkásságát tekintélyes nemzetközi szervezetek elismerése övezi. Szerzője, társszerzője 32 megadott szabadalomnak, számos tankönyvnek, szakkönyvnek és tanulmánynak.

 

 

DR. MÁNDI ATTILA

vegyészmérnök, szabadalmi ügyvivő, az EGIS Rt. Iparjogvédelmi Önálló Osztályának vezetője

40 éves szabadalmi ügyvivői pályafutását a magyar gyógyszeripar területén végzett sokoldalú tevékenység jellemzi. 1991-1992-ben az Amerikai Egyesült Államok egyik neves szabadalmi ügyvivői irodájában végzett munkája során bizonyította nemzetközi színvonalú szakmai hozzáértését. Aktív közéleti szereplése és kollégáinak megbecsülése eredményeként számos iparjogvédelmi szakmai szervezet vezető tisztségviselője.

 

 

OZVALD ISTVÁN

vegyészmérnök, a Magyar Szabadalmi Hivatal Gyógyszeripari Osztályának elbírálója

Több éves kutatói pályafutás után 1967-től a Magyar Szabadalmi Hivatal Vegyipari Osztályának elbírálója. Pályafutása során sok ezer szabadalmi bejelentést bírált el igényesen, magas színvonalon. Tapasztalatainak, tudásának példaértékű átadása révén a Hivatalba kerülő új munkatársak generációit segítette a szabadalmi elbírálói hivatás elsajátításában.

 

Honoris causa Jedlik Ányos-díj

 

DR. ISÉPY TAMÁS
országgyűlési képviselő

 

 

HERCZEG JÁNOS
az Élet és Tudomány főszerkesztője

 

 

KIRÁLY ÁRPÁD
a Jedlik Ányos Társaság főtitkára