2013

Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj 2013-ban

Dr. Hadi Géza növénynemesítő agrármérnök, genetikus szakmérnök, a tudomány kandidátusa, az MTA Agrártudományi Központ Mezőgazdasági Intézete tudományos főmunkatársa.
Hadi Géza 1976 óta dolgozik a Kukoricanemesítési Osztályon. Az általános nemesítési és a hozzá tartozó a nemesítést szolgáló kutatásokon túl speciális, emberi fogyasztásra alkalmas csemegekukorica, illetve ipari célú kukoricanemesítést is végzett.
Közreműködésével 57 szabadalmi oltalom született. hibrid. A külföldön is minősített, állami elismerésben részesült hibrideket Magyarországon kívül 11 országban termesztették. A közreműködésével nemesített kukoricahibridek vetésterülete itthon és külföldön együttesen meghaladja a 10 millió ha-t. Fajta-előállító nemesítői munkája mellett széles körű kutatásokat folytatott a kukoricanemesítést megalapozó tudományterületeken is. Évtizedek óta irányítja az intézet populációjavítási programját. Az ebben elért sikerein túl nagyban hozzájárult a korszerű, energiatakarékos technológiával gazdaságosan termeszthető, gyors vízleadó-képességű martonvásári kukoricahibridek nemesítéséhez.

Dr. Volk Balázs okl. vegyészmérnök, PhD, az Egis Gyógyszergyár Kémiai Kutatási Főosztályának igazgatóhelyettese, nemzetközi marketingszakértő.
Volk Balázs gimnazista korában már aktív kutató-fejlesztő munkát végzett, az ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium diákjaként számos tanulmányi versenyen kiválóan szerepelt. A Műegyetem elvégzését követően már az Egis kutatója lett, időközben, egy éven át a francia Servier Gyógyszergyárnál dolgozott originális gyógyszerkutatási területen. Gyógyszerkutatási és gyógyszerfejlesztési tevékenysége eredményeként 12 megadott szabadalom kidolgozásában vett részt, valamint 44 szabadalmi bejelentés társfeltalálója. Mindezekből az Egis Gyógyszergyár eddig már 17-et hasznosított a fejlesztés és a termelés területén. Kiemelkedő kutatói tevékenységét a több mint húsz nemzetközi folyóiratban publikált cikkben való társszerzőség is fémjelzi.