Az MSZTT 2003. évi hírei

Az MSZTT 2003. évi hírei

A Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács öt alkalommal tartott testületi ülést 2003-ban. A tanács állásfoglalást alakított ki az EU csatlakozással összefüggő szellemi tulajdonvédelmi törvénymódosításokról: a szerzői jogról szóló 1990. évi LXXVI. törvény módosításáról, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény módosításáról, valamint a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény módosításáról, továbbá a gyógyszertermékek és a növényvédő szerek kiegészítő oltalmi tanúsítványának bevezetésére vonatkozó kormányrendelet tervezetéről. A tanács javaslatot dolgozott ki a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szabályozási koncepciójának és tervezetének az iparjogvédelmi hatósági eljárásokkal összefüggő kérdéseiről, valamint a kis- és középvállalkozások iparjogvédelmi tevékenységének erősítését célzó átfogó intézkedésekről.