CP3. Közös közlemény a megkülönböztető képességgel kapcsolatos közös gyakorlatról – Leíró jellegű / megkülönböztető képességgel nem rendelkező szavakat tartalmazó ábrás védjegyek

Projekt lezárult, közös gyakorlat átültetésének napja Magyarországon: 2015. december 1.

A 2012 februárjában indult CP3. számú projekt a tagállamok joggyakorlatát a leíró jelleg mint feltétlen kizáró ok tekintetében harmonizálja. A projekt kapcsán létrejött munkacsoport tagjai a megkülönböztető képesség minimum szintjének meghatározása érdekében arra keresték a választ, hogy a kizárólag leíró, vagy egyéb okból megkülönböztető képességgel nem rendelkező szóelemeket tartalmazó ábrás megjelölések mely esetekben rendelkeznek a védjegykénti lajstromozáshoz szükséges megkülönböztető képességgel. A munkacsoport a tagállamok korábbi joggyakorlatának áttekintését, és a jogértelmezésben kiütköző eltérések feltárását követően számos aspektusból megvizsgálta a megkülönböztető képesség kérdését, majd kidolgozta és Közös Közleményben foglalta össze a joggyakorlat harmonizációját célzó közös gyakorlat alapelveit.

Az implementáló tagállami hivatalok a közös gyakorlat alkalmazását legkésőbb az azt magában foglaló Közös Közlemény közzétételének napjától számított három hónapon belül, azaz 2016. január 2-ig megkezdik. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a közös gyakorlatban lefektetett elveket a 2015. december 1-je után benyújtott védjegybejelentésekre, illetve az ezt követően indult egyéb eljárásokra alkalmazza.

 

PDF iconCP3. Közös közlemény a megkülönböztető képességgel kapcsolatos közös gyakorlatról – Leíró jellegű megkülönböztető  képességgel nem rendelkező szavakat tartalmazó ábrás védjegyek. – 2015. október 2.

PDF iconTájékoztató a CP3. számú konvergencia projekt keretében a leíró jellegű megkülönböztető képességgel nem rendelkező szavakat tartalmazó ábrás védjegyek megkülönböztető képességgel kapcsolatban kialakított közös gyakorlatról

PDF iconGyakran ismételt kérdések (GYIK) a közös gyakorlattal kapcsolatban CP3. Megkülönböztető képesség – Leíró jellegű/megkülönböztető képességgel nem rendelkező szavakat tartalmazó ábrás védjegyek