CP2. A nizzai osztályozás szerinti fejezetcímek oltalma terjedelmének értelmezéséről (korábban az „ip translator” végrehajtásáról)

Az Európai Unió Bírósága 2012 júniusában az „IP Translator” ügyben (C-307/10) kimondta, hogy az árukat és szolgáltatásokat egyértelmű és pontos kifejezésekkel kell leírni. A Nizzai Osztályozás szerinti fejezetcímek általános kifejezései tehát abban az esetben használhatók áruk, illetve szolgáltatások azonosítására, amennyiben kellően egyértelműek és pontosak, a teljes osztályra vonatkozó fejezetcímet használó bejelentőknek pedig konkretizálniuk kell a szándékukat. Ennek alapján a konvergencia projektek kidolgozásában közreműködő munkacsoportok megalkották az „IP Translator” végrehajtásáról szóló Közös Közleményt, amely elmagyarázza, hogy az egyes szellemi tulajdoni hivatalok hogyan értelmezzék az EUB ítéletét, az hogyan alkalmazandó az ítélet előtt és után benyújtott védjegyekre, és mit tegyenek a bejelentők szándékaik egyértelműbbé tétele érdekében.

A 2015/2436 irányelvnek (a továbbiakban: védjegyirányelv) nemzeti jogba történő átültetése és a 2017/1001 rendelet (a továbbiakban: EUVR) CP1-re és a CP2-re gyakorolt hatásának vizsgálatát követően a közreműködő munkacsoportok felülvizsgálták az „IP Translator” végrehajtásáról szóló közös közleményt. Az osztályok fejezetcímei egységes értelmezésének elősegítése érdekében a Nizzai Osztályozás teljes fejezetcímei oltalmának terjedelmére vonatkozó információkat aktualizálták, az elavult táblázatokat archiválták, a terminológiát pontosították, valamint magyarázatot adtak egyes szellemi tulajdoni hivatalok gyakorlatával kapcsolatban. Végezetül módosult a közös közlemény címe annak érdekében, hogy jobban tükrözze a dokumentum tartalmát.

Jelen közös közlemény iránymutatást nyújt azon saját (nemzeti), valamint európai uniós védjegyek oltalma terjedelmének nemzeti hivatalok, illetve EUIPO általi értelmezésével kapcsolatban, amelyek árujegyzékei a Nizzai Osztályozás teljes fejezetcímeit tartalmazzák.

A Közös Közlemény frissített szövege az alábbi linken érhető el:
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2253204/CP2_Common_Communication_hu.pdf/99ed221a-188c-476e-a379-1e123faca867