CP2. A Nizzai Osztályozás fejezetcímeivel kapcsolatos közös gyakorlat

CP2. A Nizzai Osztályozás fejezetcímeivel kapcsolatos közös gyakorlat

Projekt lezárult, aktualizált közös gyakorlat átültetésének napja Magyarországon: 2014. február 1.

A 2011-ben indult projekt elsődleges célja a Nizzai Osztályozással kapcsolatos közös jogértelmezés és joggyakorlat kialakítása, továbbá annak bemutatása, hogy az egyes tagállamok miként implementálták az Európai Bíróság által a C-307/10. számú IP Translator ügyben megfogalmazott követelményeket. E célokat a munkacsoport a Nizzai Osztályozásban szereplő osztályok fejezetcímeinek részletes lebontásával és a fejezetcímek által le nem fedett kategóriák kialakításával, valamint az áru- és szolgáltatási osztályok logikai rendszerének feltérképezését követően kidolgozott hierarchikus struktúrában felépülő harmonizált osztályozási rendszer, az ún. taxonómia segítségével kívánja megvalósítani. Az áruk és szolgáltatások osztályozásával kapcsolatban kialakított új közös gyakorlat szoros kapcsolatban áll az Együttműködési Alap egyes eszközeivel, így különösen a harmonizált adatbázishoz való hozzáférést biztosító TMClass eszközzel.