III. Megkeresések, illetve megbízások és az azok alapján született szakértői vélemények

7. Az Szjt. 101. §-ának (1) és (3) bekezdése, illetve a Korm. r. 1. §-a alapján, a Testület szerzői jogi jogvitás ügyekben felmerülő szakkérdésekben a bíróságok és más hatóságok megkeresésére, illetve a felhasználói jog gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben peren kívüli megbízás alapján járt el.

8. 2007-ben 44 szakértői megkeresés érkezett az SZJSZT-hez, ami némi növekedést mutat a 2006. évi ügyszámhoz (42) képest. A 2007-re áthúzódó, 2006-ban érkezett megkeresések és megbízások száma 3 volt (2006-ban 6), míg a korábban megkezdett ügyek pótmegkereséseire 2007-ben adott szakvélemények száma 5 (2006-ban ugyancsak 5).

9. A szakértői véleményt kérő megkeresők és megbízók körét elemezve megállapítható, hogy a legtöbb megkeresés továbbra is bíróságoktól érkezett. A megkeresők szerinti ügymegoszlás adatai nagyságrendileg megegyeznek a tavalyi összesítésben foglaltakkal.

 

Megkeresők, megbízók

Ügyek száma

Bíróságok
Rendőrhatóságok
Egyéb állami szervek
Szakmai szervezetek

21
7
2
2

Magánszemélyek, magánszervezetek,
ügyvédi irodák:

12

Megkeresések és megbízások összesen:

44

 

10. A 2007-ban érkezett megkeresések és megbízások a szerzői jog és kapcsolódó jogok igen széles spektrumát fogták át. Figyelemre méltó tendencia a (szak)irodalmi művekre vonatkozó megkeresések növekvő száma, a digitális műsorterjesztés jelentős súlyú, szerzői jogi összefüggéseit érintő megbízások feltűnése, illetve a szoftvereket, adatbázisokat érintő kérdések visszaszorulása.

 

Szakterület

Ügyek száma

Szakirodalom, tanulmányok,
könyvkiadás, e-könyv

9

Zenei művek

1

Grafika

4

Cikkek

1

Fotóművészet

5

Jelmez- és díszletterv

1

Iparművészet alkotás

2

Térképművek

1

Software

4

Építészet

3

Műszaki tervek

1

Lapkiadás

1

Filmművészet/filmelőállítói teljesítmény

2

Televíziós műsorszolgáltatás

2

Visszavonva vagy visszautasítva

7

Összesen:

44

11. A megkeresések és megbízások teljes listáját a 2. számú melléklet tartalmazza.