Egyéb, a szellemi tulajdon területét érintő jogforrások

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát érintő jogszabályok
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala mellett működő testületek
Díjak
Szellemitulajdon-védelmi képzés
Szabadalmi ügyvivői tevékenység
Az iparjogvédelmi tevékenység előmozdítása
A szellemi tulajdonhoz kapcsolódó adójogi szabályok
Kiállítási kedvezmények
A szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásai
Egyéb, a szellemi tulajdonjog területét érintő jogforrások archívuma

 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát érintő jogszabályok

1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról

2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről - 3. számú melléklet 15. sor

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala mellett működő testületek

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről

156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet a Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és működéséről

Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa - 1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról ;115/F §

266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a Magyar Formatervezési Tanácsról

287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről

Díjak

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Szellemitulajdon-védelmi képzés

1/2015. (I. 22.) IM rendelet a szellemitulajdon-védelmi képesítésekről

2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet az iparjogvédelmi szakképesítésről (hatályon kívül).

78/1995. (XII. 29.) IKM rendelet az iparjogvédelmi szakképesítésről (hatályon kívül).

Szabadalmi ügyvivői tevékenység

1995. évi XXXII. törvény a szabadalmi ügyvivőkről

76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet a szabadalmi ügyvivői vizsgáról

A Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság ügyrendje

24/2004. (VI. 30.) IM rendelet a bírósági eljárásban megállapítható szabadalmi ügyvivői költségekről és a pártfogó szabadalmi ügyvivő részére megállapítható díjról és költségtérítésről

Az Alkotmánybíróság 65/1997. (XII. 18.) AB határozata

A szabadalmi ügyvivői hivatás etikai szabályzata

Szabadalmi ügyvivői felelősségbiztosítási szabályzat

Az iparjogvédelmi tevékenység előmozdítása

2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

6/2008. (III. 7.) GKM rendelet a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes fejezeti kezelésű előirányzataiból finanszírozott, állami támogatásnak minősülő felhasználások általános szabályairól

A szellemi tulajdonhoz kapcsolódó adójogi szabályok

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény - 7. §

Kiállítási kedvezmények

3/2024. (V. 31.) SZTNH közlemény a 33. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia kiállításán bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

A szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásai

1998. évi IX. törvény az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény és mellékletének kihirdetéséről

A Kormány 86/1999. (VI. 11.) Korm. rendelete a technológiaátadási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről  

A Kormány 114/1999. (VII. 30.) Korm. rendelete a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Társulási Tanács 3/99. számú, Magyarországnak az Európai Unió 5. Kutatási és Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjában való részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló határozata kihirdetéséről