Szabadalomtisztasági kutatás

A szabadalomtisztasági kutatás keretében feltárjuk az Ön által hasznosítani kívánt termék vagy eljárás tárgykörével egyező tárgykörű olyan szabadalmakat, amelyek az Ön által megjelölt országok bármelyikében érvényben vannak, és részletes indokolással kísért véleményt mondunk arról, hogy az Ön terméke vagy eljárása beleütközhet-e valamelyik idézett érvényes szabadalom oltalmába.

Elérhető előnyök

- Veszteségeket kerülhet el azzal, ha még az új termék vagy eljárás kifejlesztése előtt felméri a bitorlási kockázatot.

- Súlyos jogi, pénzügyi és presztízshátrányokat előzhet meg, ha a gyártás, a használat, az értékesítés, az import megkezdése előtt meggyőződik arról, hogy nem fogja sérteni más szabadalmát.

- Annak ismeretében szervezheti meg exporttevékenységét, hogy melyik országban nem áll az értékesíteni kívánt termék szabadalmi oltalom alatt.

- Fel tud készülni az esetleges bitorlási vádakra

- Kellő időben és ismeretekkel kezdhet licencia-tárgyalásokba.

A szolgáltatás ismertetése (kutatás, elemzés, a jelentés tartalma)

A szabadalomtisztasági kutatás alapja a termék vagy az eljárás Ön által rendelkezésünkre bocsátott leírása és (ha van) rajza, a műszaki megoldás egyértelmű ismertetésével, angol, német, francia vagy magyar nyelven. Azt is meg kell jelölnie, hogy mely országok érvényes szabadalmaira terjedjen ki a kutatás és az elemzés.

A kutatást a nemzetközi, illetve a megállapodás szerinti nemzeti szabadalmi adatbázisokban végezzük, egyfelől maguknak a releváns szabadalmaknak és szabadalmi családtagoknak a feltárására, másfelől érvényességük megállapítására az Ön által megjelölt országokban.

A kutatási jelentésben idézzük a kutatás során feltárt, a hasznosítani kívánt termék vagy eljárás tárgykörével egyező tárgykörű olyan szabadalmakat, amelyek a kutatásba vont országok bármelyikében érvényben vannak, és feltüntetjük, hogy az illető szabadalom (illetve annak szabadalmi családtagja) mely ország(ok)ban érvényes. Ezenkívül elemző összevetés alapján, indokolás kíséretében véleményt közlünk arról, hogy az Ön terméke vagy eljárása beleütközhet-e valamelyik idézett érvényes szabadalomba.

A jelentéshez az idézett dokumentumok másolatát mellékeljük.

Díjak

A szolgáltatás díja a bonyolultság, a kutatásba vont országok száma, az extra adatbázis-igénybevételek költsége függvényében egyedi kalkulációval kerül megállapításra, amelyről a megrendelés beérkezését követően a lehető legrövidebb időn belül árajánlatot küldünk.

Teljesítési határidő

A kutatási jelentést legkésőbb az árajánlat elfogadásától számított 4 héten belül elkészítjük. A megrendelésében Ön ennél rövidebb határidő iránti igényt is megjelölhet, amelynek teljesíthetőségéről az árajánlat megküldésével egyidejűleg tájékoztatjuk.

 

Általános szerződési feltételek »  
Árjegyzék (PDF)»  
Megrendelőlap (PDF) »

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal (továbbiakban: SZTNH) külön felhívja a figyelmet arra, hogy ha a szolgáltatás megrendelése esetén a Megrendelő elektronikus levelezés (e-mail) útján kíván kommunikálni, akkor - a rendszer általános sajátosságai miatt - ez nem tekinthető védett átviteli formának. Emiatt ennek használata esetén nem biztosíthatók mindazok az információbiztonsági garanciák, amelyeket az SZTNH más védett elektronikus kommunikáció esetében nyújtani tud.

Az SZTNH lehetőséget biztosít információbiztonsági szempontból védett és garantált kommunikációra (pl.: személyes átvétel, postai levelezés, elektronikus levél titkosított csatolmánnyal), de tudomásul veszi a megrendelő egyszerű elektronikus levelezés (e-mail) használatára irányú döntését, illetve az erre ráutaló magatartását. Ugyanakkor az SZTNH ezekben az esetekben nem vállal felelősséget az olyan kockázatokért, illetve eseményekért vagy esetleges károkért, amelyek az egyszerű elektronikus levelezés információbiztonsági gyengeségeiből fakadnak.