Szabadalmazhatósági vélemény

A szabadalmazhatósági vélemény részletes indokolást tartalmazó előzetes megállapítás arról, hogy az Ön által ismertetett találmány kielégítheti-e a szabadalmazhatóság három alapvető feltételét: az újdonságot, a feltalálói tevékenységet (inventive step) és az ipari alkalmazhatóságot az Ön által rendelkezésre bocsátott (megjelölt) szabadalmi és más dokumentumok tükrében. A feltételek meglétének vagy hiányának megállapítása összehasonlító elemzésen alapul, ugyanolyan szempontok alapján, mint a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) keretében készülő elővizsgálati jelentések (preliminary examination reportok).

Elérhető előnyök

- Ha már rendelkezésére áll egy kutatási jelentés, vagy egyéb úton szerzett tudomást a szabadalmazást esetleg gátló szabadalmi vagy más dokumentumok létezéséről, időt, pénzt és fáradságot takaríthat meg a szabadalmazhatóság esélyének minél korábbi megismerésével.

- A megbízható, szakértői előrejelzés a szabadalmazhatóságról különösen értékes lehet, ha a kutatás során erősen releváns (a találmány tárgyához közel álló) dokumentum merült fel.

- Ha a megtett bejelentés elsőbbségére alapozva más országokban is tervez bejelentést tenni, fontos minél előbb tisztában lennie a szabadalmazhatóság kilátásaival az Ön által ismert releváns dokumentumok tükrében.

- Jó előre felkészülhet a szabadalmi eljárásban felmerülő kifogások kivédésére, a lehető legszélesebb oltalmi kör biztosítására.

A szolgáltatás ismertetése (elemzés, a jelentés tartalma)

Az elemzés alapja a találmány Ön által rendelkezésünkre bocsátott leírása és (ha van) rajza, a műszaki megoldás egyértelmű ismertetésével. A találmány jellemzőit célszerű szabadalmi igénypont(ok)ba foglalni, mert ezek hiányában kevésbé lehet pontos és megbízható a szabadalmazhatósági vélemény. Szükséges továbbá az Ön által a szabadalmazhatóság szempontjából relevánsnak tekintett szabadalmi vagy más publikációk benyújtása, vagy – ha azok adatbázisból letölthetők – megjelölése. A dokumentumok nyelve angol, német, francia és magyar lehet; más nyelvű dokumentumok vizsgálata külön megállapodás alapján lehetséges.

A szabadalmazhatósági vélemény részletes indokolással alátámasztott véleményt ad arról, hogy a találmány kielégítheti-e a szabadalmazhatóság három alapvető feltételét: az újdonságot, a feltalálói tevékenységet és az ipari alkalmazhatóságot. Az indokolás a találmány és az egyes dokumentumokból nyerhető ismeretek összehasonlító elemzését tartalmazza, a szabadalmi elbírálási gyakorlat szabályai szerint. A szabadalmazhatósági feltételek meglétére vagy hiányára utaló vélemény felépítése a találmány ismertetését (ha vannak igénypontok, akkor az igénypontokat) követi.

Mivel az elemzés során kizárólag az Ön által benyújtott/megjelölt dokumentumokat vetjük össze a találmánnyal, a szabadalmazhatósági vélemény is kizárólag ezek tükrében kerül megfogalmazásra. Ezen szolgáltatás keretében kutatást nem végzünk.

Díjak

A szolgáltatás díja a bonyolultság, a terjedelem és a (relevánsnak tekintett) vizsgálandó dokumentumok száma függvényében egyedi kalkulációval kerül megállapításra, amelyről a megrendelés beérkezését követően a lehető legrövidebb időn belül árajánlatot küldünk.

Teljesítési határidő

A szabadalmazhatósági véleményt legkésőbb az árajánlat elfogadásától számított 4 héten belül elkészítjük. A megrendelésében Ön ennél rövidebb határidő iránti igényt is megjelölhet, amelynek teljesíthetőségéről az árajánlat megküldésével egyidejűleg tájékoztatjuk.

 

Általános szerződési feltételek »  
Árjegyzék (PDF) »
Megrendelőlap (PDF) »

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal (továbbiakban: SZTNH) külön felhívja a figyelmet arra, hogy ha a szolgáltatás megrendelése esetén a Megrendelő elektronikus levelezés (e-mail) útján kíván kommunikálni, akkor - a rendszer általános sajátosságai miatt - ez nem tekinthető védett átviteli formának. Emiatt ennek használata esetén nem biztosíthatók mindazok az információbiztonsági garanciák, amelyeket az SZTNH más védett elektronikus kommunikáció esetében nyújtani tud.

Az SZTNH lehetőséget biztosít információbiztonsági szempontból védett és garantált kommunikációra (pl.: személyes átvétel, postai levelezés, elektronikus levél titkosított csatolmánnyal), de tudomásul veszi a megrendelő egyszerű elektronikus levelezés (e-mail) használatára irányú döntését, illetve az erre ráutaló magatartását. Ugyanakkor az SZTNH ezekben az esetekben nem vállal felelősséget az olyan kockázatokért, illetve eseményekért vagy esetleges károkért, amelyek az egyszerű elektronikus levelezés információbiztonsági gyengeségeiből fakadnak.