Szabadalmazhatósági vélemény

A szabadalmazhatósági vélemény részletes indokolást tartalmazó előzetes megállapítás arról, hogy az Ön által ismertetett találmány kielégítheti-e a szabadalmazhatóság három alapvető feltételét: az újdonságot, a feltalálói tevékenységet (inventive step) és az ipari alkalmazhatóságot az Ön által rendelkezésre bocsátott (megjelölt) szabadalmi és más dokumentumok tükrében. A feltételek meglétének vagy hiányának megállapítása összehasonlító elemzésen alapul, ugyanolyan szempontok alapján, mint a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) keretében készülő elővizsgálati jelentések (preliminary examination reportok).

Elérhető előnyök

- Ha már rendelkezésére áll egy kutatási jelentés, vagy egyéb úton szerzett tudomást a szabadalmazást esetleg gátló szabadalmi vagy más dokumentumok létezéséről, időt, pénzt és fáradságot takaríthat meg a szabadalmazhatóság esélyének minél korábbi megismerésével.

- A megbízható, szakértői előrejelzés a szabadalmazhatóságról különösen értékes lehet, ha a kutatás során erősen releváns (a találmány tárgyához közel álló) dokumentum merült fel.

- Ha a megtett bejelentés elsőbbségére alapozva más országokban is tervez bejelentést tenni, fontos minél előbb tisztában lennie a szabadalmazhatóság kilátásaival az Ön által ismert releváns dokumentumok tükrében.

- Jó előre felkészülhet a szabadalmi eljárásban felmerülő kifogások kivédésére, a lehető legszélesebb oltalmi kör biztosítására.

A szolgáltatás ismertetése (elemzés, a jelentés tartalma)

Az elemzés alapja a találmány Ön által rendelkezésünkre bocsátott leírása és (ha van) rajza, a műszaki megoldás egyértelmű ismertetésével. A találmány jellemzőit célszerű szabadalmi igénypont(ok)ba foglalni, mert ezek hiányában kevésbé lehet pontos és megbízható a szabadalmazhatósági vélemény. Szükséges továbbá az Ön által a szabadalmazhatóság szempontjából relevánsnak tekintett szabadalmi vagy más publikációk benyújtása, vagy – ha azok adatbázisból letölthetők – megjelölése. A dokumentumok nyelve angol, német, francia és magyar lehet; más nyelvű dokumentumok vizsgálata külön megállapodás alapján lehetséges.

A szabadalmazhatósági vélemény részletes indokolással alátámasztott véleményt ad arról, hogy a találmány kielégítheti-e a szabadalmazhatóság három alapvető feltételét: az újdonságot, a feltalálói tevékenységet és az ipari alkalmazhatóságot. Az indokolás a találmány és az egyes dokumentumokból nyerhető ismeretek összehasonlító elemzését tartalmazza, a szabadalmi elbírálási gyakorlat szabályai szerint. A szabadalmazhatósági feltételek meglétére vagy hiányára utaló vélemény felépítése a találmány ismertetését (ha vannak igénypontok, akkor az igénypontokat) követi.

Mivel az elemzés során kizárólag az Ön által benyújtott/megjelölt dokumentumokat vetjük össze a találmánnyal, a szabadalmazhatósági vélemény is kizárólag ezek tükrében kerül megfogalmazásra. Ezen szolgáltatás keretében kutatást nem végzünk.

Díjak

A szolgáltatás díja a bonyolultság, a terjedelem és a (relevánsnak tekintett) vizsgálandó dokumentumok száma függvényében egyedi kalkulációval kerül megállapításra, amelyről a megrendelés beérkezését követően a lehető legrövidebb időn belül árajánlatot küldünk.

Teljesítési határidő

A szabadalmazhatósági véleményt legkésőbb az árajánlat elfogadásától számított 4 héten belül elkészítjük. A megrendelésében Ön ennél rövidebb határidő iránti igényt is megjelölhet, amelynek teljesíthetőségéről az árajánlat megküldésével egyidejűleg tájékoztatjuk.

 

Általános szerződési feltételek »  
Árjegyzék (PDF) »
Megrendelőlap (PDF) »