2016

Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj 2016-ban

Dr. Erdős Ferenc Gábor PhD, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet tudományos munkatársa, kutatócsoport-vezető, a BME c. egyetemi docense.

Erdős Gábor a magyar-japán együttműködésben megvalósult, iparjogvédelmi tudatossággal gondozott közös kutatás során nagyméretű, összetett ipari berendezések modelljének aktualizálására kidolgozott, lézeres távmérési technológiával gyűjtött nagy mennyiségű adat birtokában megoldották a mérési adatok hatékony, gyors lekérdezést lehetővé tévő tárolását. Az innováció eredményeként olyan általános módszer elérése vált lehetővé, amely megoldotta a generikus CAD-modell jellegzetes komponensekre bontását és ezek kapcsolatainak helyreállítását.

 

Dr. Hegedűs László PhD, vegyészmérnök, az MTA-BME Szerves Kémiai Technológia Kutatócsoport tudományos főmunkatársa, c. egyetemi docens.

Hegedűs László a heterogén katalitikus reakciók kutatásában nemzetközi mércével is figyelemre méltó eredményeket ért el és a világszerte számos szabadalomban testet öltött kutatómunkájának eredményeit a gyógyszeripar számos intermedierjének előállításában alkalmazza. Kimagaslóan innovatív fejlesztéseinek köszönhetően számos hatóanyag szintézisének hidrogénezési lépéseire vonatkozó eljárásokra illetve originális gyógyszerhatóanyagok heterogén katalitikus hidrogénezési reakciója ipari megvalósítására nyílt lehetőség, melyek hatékonyan alkalmazhatóak olyan súlyos pszichiátriai kórképekben, mint a skizofrénia, vagy a bipoláris zavarhoz társuló mániás és kevert epizódok.

 

Dr. Veisz Ottó Bálint, az MTA doktora, agrármérnök, növénynemesítő, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont mezőgazdasági Intézetének igazgatója.

Veisz Ottó az elmúlt évtizedekben sikeresen vett részt a fenntartható növénytermesztés szerkezetváltáshoz felhasználható gabonafélék kutatásában és fajtaelőállító nemesítésben. Az abiotikus és biotikus stresszrezisztencia javítása területén tevékenyen vesz részt a martonvásári kutatásokban. Társnemesítője 59 búzafajtának, 7 őszi durumbúzának és 3 zabfajtának, valamint társfeltalálója 44, szabadalmi oltalomban részesített találmánynak. E fajták termőterülete mindeddig 3 millió hektár Magyarországon. Eredményei jól szemléltetik, hogy tudományos munkássága során sikeresen fordította termőre elméleti kutatásait a mezőgazdasági gyakorlatban is.