Hogyan kutassunk az adatbázisokban?

Hogyan kutassunk szabadalmi és használati mintaoltalmi dokumentumokat?

 

Támogatott kutatás

 

A szabadalmak és a használati mintaoltalmak kutatása speciális szakértelmet és gyakorlatot igénylő tevékenység, ezért célszerű személyesen felkeresni a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) Frecskay János Szakkönyvtárát, ahol a kutatás szakreferenseink segítségével és útmutatásával végezhető el..

Önálló kutatás

Az Interneten számos adatbázis áll rendelkezésre a szabadalmak és használati mintaoltalmak kutatására, a kutatás célja szabja meg, melyik az, melyek azok, amelyekben a kutatás a legeredményesebben elvégezhető. A kutatás során a tárgyszavak használatán túl a szabadalmi dokumentumok téma szerinti kutatásának alapvető eszköze a Nemzetközi Szabadalmi Osztályozás.

Tekintve, hogy a kutatás eredménye függ az adatbázis tartalmától, az adatbázisban esetlegesen előforduló hibáktól és magától a kutatási stratégiától is, a tény, hogy a kutatás eredménye negatív, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem is létezik a kereset dokumentum.

A szabadalmi és mintaoltalmi dokumentumok kutatása

1. Az e-kutatás adatbázis
Az SZTNH ingyenesen elérhető publikus adatbázisa, amely lehetővé teszi a hivatal által vezetett elektronikus nyilvántartás adataiban, továbbá a Magyarország területén hatályos nemzetközi és közösségi iparjogvédelmi oltalmi formák adataiban történő részletes tájékozódást.
Az SZTNH valamennyi iparjogvédelmi oltalmi formára kiterjedő e-kutatási adatbázisa - mint az iparjogvédelmi információk legteljesebb hazai forrása - 2011. június 1-jén a Publikus Iparjogvédelmi Adatbázis Család (PIPACS) helyébe lépett. Ettől az időponttól kezdve a hivatal publikus adatvagyonának a korábbiakhoz képest szélesebb köréhez nyílik hozzáférés az e-kutatás adatbázishoz csatolt dokumentumok révén.
Az adatbázis valamennyi oltalmi formát magába foglaló keresést tesz lehetővé az Egyszerű keresés felületen - e szolgáltatás segítségével például feltérképezhetjük egy intézmény teljes iparjogvédelmi portfolióját.
Az Összetett keresésen belül kiválasztva a "Szabadalom" vagy a "Használati mintaoltalom" menüpontokat lehetőség nyílik komplex keresőkérdések összeállításával a releváns szabadalmak illetőleg használati minták célzott leválogatására.

2. A külföldi szabadalmak és használati mintaoltalmak kutatása

A külföldi szabadalmi dokumentumok Interneten történő kutatására a díjmentesen elérhető adatbázisok közül az espacenet adatbázis használata a legcélravezetőbb, amely az Európai Szabadalmi Hivatal által publikált dokumentumok, valamint több mint 90 ország 80 millió szabadalmi dokumentumának kutatására alkalmas.

Számos további külföldi szabadalmi adatbázis is elérhető az Interneten.

A különböző adatbázisok használata során figyelemmel kell lenni az adatbázisok adattartalmára, és arra, hogy az alkalmazandó kutatási technikák esetenként jelentősen eltérőek lehetnek.