Útmutató bejelentőknek

Útmutató kiegészítő oltalmi tanúsítvány bejelentések megtételéhez

A kiegészítő oltalmi tanúsítvány megszerzésére irányuló bejelentést a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához kell benyújtani, melynek a következőket kell tartalmaznia:

a) a tanúsítvány kiadására irányuló kérelem, amelyben különösen az alábbiakat kell feltüntetni:
   i) a bejelentő azonosítására alkalmas adatokat;
   ii) képviselet esetén annak nevét és címét;
   iii) az alapszabadalom lajstromszámát és a találmány címét;
   iv) a termék első forgalomba hozatali engedélyének száma, kelte, és ha az engedély nem a termék első forgalomba hozatali engedélye a Közösségben, az első forgalomba hozatali engedély száma és kelte.

b) a termék forgalomba hozatali engedélyének másolatát, amelyen feltüntetik a termék azonosítási adatait, és amely tartalmazza különösen az engedély számát és időpontját, és a termék jellemzőinek összefoglalását;

c) amennyiben a b) pont szerinti engedély a terméknek nem az első közösségi forgalomba hozatali engedély, az így engedélyezett termék azonosító adatait és az engedélyezési eljárás lefolytatásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezést, valamint az engedélyezésről a megfelelő hivatalos kiadványban közétett értesítés másolatát.

A bejelentésért a bejelentés benyújtását követő két hónapon belül külön jogszabályban meghatározott bejelentési díjat kell fizetni.
A kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti bejelentési kérelem formanyomtatvány kitöltésével is elkészíthető.

 

A tanúsítvány időtartamának az Európai Unió Bíróságának Incyte-ügyben hozott ítélete alapján történő helyesbítéséről a következő linken tájékozódhatnak.