Védjegy Módszertani Útmutató

Elérhető a Védjegy Módszertani Útmutató új, a Vt. 2023. január 1-jén hatályba lépett módosításait is tartalmazó 3. kiadása.

Az új, átalakított szerkezetű módszertani útmutató Első Része a nemzeti védjegybejelentések alaki vizsgálatát, a Második Rész a hivatalból történő érdemi vizsgálatot, a Harmadik Rész a felszólalások érdemi vizsgálatát, a Negyedik Rész az együttes és tanúsító védjegyekre vonatkozó gyakorlatot, az Ötödik Rész a törlési és a megszűnés megállapítására irányuló eljárások részletszabályait, míg a Hatodik Rész a nemzetközi védjegybejelentések ügyintézésének menetét tárgyalja.

Az egyes témaköröket tárgyaló fejezetek a hatályos szabályozás ismertetésén túlmenően bemutatják a kapcsolódó európai uniós és a hivatali gyakorlatot, valamint az EUIPO Konvergencia Programjának keretében létrejött közös gyakorlatokat is. A módszertani útmutató a nemzetközi védjegybejelentésre vonatkozó általános szabályok mellett ismerteti a nemzetközi védjegy lajstromozását követő eljárásokat, változásfeljegyzés iránti kérelmeket, kitér továbbá a Magyarországot megjelölő bejelentésekre vonatkozó eljárás rendjére.

Az útmutató legújabb verziója figyelembe veszi a Szellemi Tulajdon Világszervezete által 2021-ben bevezetett legújabb eljárási szabályokat, valamint kiegészült a nemzetközi védjegybejelentési eljárást, továbbá a Magyarországot megjelölő nemzetközi védjegybejelentési eljárást bemutató folyamatábrával is, amely még inkább megkönnyíti az ügyfelek számára a nemzetközi védjegybejelentések ügyintézésében való eligazodást.

A Módszertani Útmutató 2024. január 1. napjától hatályos.