A kiegészítő oltalmi tanúsítvány megszerzésének feltételei

A termékre kiegészítő oltalmi tanúsítványt kell adni, ha az arra irányuló bejelentés benyújtása napján, Magyarországon:

a) a termék hatályos szabadalom oltalma alatt áll;
b) a termék gyógyszerként, vagy növényvédő szerként történő forgalomba hozatalát engedélyezték megfelelő, érvényes EGK irányelvek rendelkezéseinek megfelelően;
c) a termékre még nem adtak tanúsítványt; és
d) a b) pontban említett engedély a terméknek gyógyszerként, vagy növényvédő szerként történő forgalomba hozatalára vonatkozó első engedély.

Nem adható egynél több tanúsítvány a termékre, ha a szabadalmasnak ugyanarra a termékre egynél több szabadalma van. Ha azonban az ugyanarra a termékre tett két vagy több függőben lévő bejelentést két vagy több olyan szabadalmas tette, akik különböző szabadalmak jogosultjai, e termékre egy tanúsítvány adható a szabadalmasok mindegyike számára.
A tanúsítvány iránti bejelentést a termék gyógyszerként vagy növényvédő szerként való forgalomba hozatali engedélye kiadásának napját vagy - amennyiben ez későbbi - az alapszabadalom megadását követő hat hónapon belül kell benyújtani.