Kiegészítő oltalmi tanúsítvány

Magyar jogszabályok
Európai uniós jogszabályok

Magyar jogszabályok

1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról

26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Szellemi tulajdonjogok megsértése miatt indított perben hozott határozat végrehajtása - a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 184/A. §-a

Európai uniós jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 469/2009/EK rendelete (2009. május 6.) a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról (kodifikált változat) (EGT-vonatkozású szöveg )

Az Európai Parlament és a Tanács 1610/96/EK rendelete a növényvédő szerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról (1996. július 23.)

Az Európai Unió jelenlegi tagállamai és a csatlakozó államok között létrejött csatlakozási okmány II. melléklete 4. fejezetének (Vállalati jog) C.II. alfejezete tartalmazza a kiegészítő oltalom bevezetésének feltételeit és átmeneti szabályait

Az Európai Parlament és a Tanács 1901/2006/EK rendelete (2006. december 12.) a gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekről, valamint az 1768/92/EGK rendelet, a 2001/20/EK irányelv, a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/48/EK irányelve a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről