Megsemmisítés

Megsemmisítés

 

A mintaoltalom megsemmisítését bárki kérheti a minta jogosultjával szemben arra hivatkozva, hogy a minta tárgya illetve a mintaoltalmi bejelentés az engedélyezéskor nem felelt meg a törvényben meghatározott azon feltételeknek, melyek a megsemmisítés jogalapjául szolgálhatnak.

 

A megsemmisítési kérelemben meg kell jelölni a megsemmisítés alapjául szolgáló okokat és mellékelni kell az okirati bizonyítékokat, valamint külön jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala írásbeli előkészítés után, általában nyilvános szóbeli tárgyalás alapján, három tagú tanácsban határoz a mintaoltalom megsemmisítéséről, korlátozásáról vagy a kérelem elutasításáról. Az eljárás költségeit a vesztes fél viseli.

A megsemmisítési eljárással kapcsolatos joggyakorlat a szabadalmi módszertani útmutatóból ismerhető meg - annak értelemszerű alkalmazásával.