Európai bejelentés

Szabadalom szerzés európai úton

Európai szabadalom az európai szabadalmak engedélyezéséről szóló 1973.október 5-i Müncheni Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) alapján megadott szabadalom.

Európai szabadalmi bejelentést az Európai Szabadalmi Hivatalnál (a továbbiakban ESZH), illetve a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál lehet tenni.

Az európai szabadalmi bejelentést az ESZH az elsőbbség napjától számított tizennyolc hónap elteltével közzéteszi. A közzétételt megelőzően az ESZH elvégzi a bejelentés alaki vizsgálatát és lehetőség szerint az újdonságkutatást. A kutatási jelentést - amennyiben már elkészült - a bejelentéssel együtt, ellenkező esetben a későbbiekben bocsátják közre.

A bejelentő a kutatási jelentés ismeretében dönthet arról, hogy kéri-e a bejelentés érdemi vizsgálatát. Az ESZH az érdemi vizsgálat keretében bírálja el a bejelentést a szabadalmazhatóság feltételei szempontjából. Kedvező eredmény esetén az ESZH a bejelentésben megjelölt valamennyi ország területére kiterjedő hatályú európai szabadalmat ad a bejelentés tárgyára.

Az európai szabadalommal szemben a megadás meghirdetésétől számított kilenc hónapon belül bárki felszólalhat. A felszólalási eljárásban a felszólalás megalapozottságától függően az ESZH megvonhatja, illetve korlátozással vagy korlátozás nélkül fenntarthatja az európai szabadalmat.

Az ESZH egyes határozataival szemben fellebbezésnek van helye a fellebezési tanácsokhoz.

Az európai bejelentésben megjelölt országokban a bejelentés közzétételével csak akkor keletkezik ideiglenes oltalom, illetve csak akkor válik hatályossá a megadott európai szabadalom, ha azokkal kapcsolatban meghatározott időn belül teljesítik a nemzeti jogszabályokban előírt cselekményeket. Az egyes országokban hatályosuló európai szabadalmak további sorsa lényegében azonos a nemzeti hivatalok által megadott szabadalmakéval.

Az európai bejelentés költségeire és joghatásaira tekintettel javasolható szabadalmi ügyvivő segítségének igénybe vétele.