Növényfajta-oltalom

Növényfajta-oltalom

A növényfajta-oltalom a nemesített növényfajták (hibridek, vonalak, klónok stb) jogi oltalmát biztosítja. Növényfajta-oltalomba részesülhet bármely növénytani nemzetséghez és fajhoz tartozó fajta.

A növényfajta-oltalom tulajdonosának kizárólagos joga van a növényfajta hasznosítására, illetve arra, hogy másnak arra engedélyt adjon. Az oltalommal védett növényfajta jogosultja felléphet bárkivel szemben, aki engedélye nélkül hasznosítja a fajtát. Fontos rögzítenünk, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által adott növényfajta-oltalom, mely a tulajdonosának kizárólagos jogot biztosít, nem tévesztendő össze a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal által adott állami elismeréssel, amely a köztermesztésbe vétel feltétele és a Nemzeti Fajtalistán való feltüntetést biztosítja. Ebből következik, hogy nemesítői díj csak a növényfajta-oltalom esetén érvényesíthető.

A növényfajta-oltalom területi érvényessége és időtartama korlátozott, azaz az oltalom csak abban az országban, illetve nemzetközi szervezetben érvényes, ahol engedélyezték. A növényfajta-oltalom a megadásától számítva 25 évig, szőlő és fák esetén 30 évig tart.

A Magyarországon érvényes növényfajta-oltalmat nemzeti vagy -az Európai Unió területére- közösségi fajtaoltalmi bejelentéssel lehet szerezni, amennyiben a növényfajta megfelel a jogszabályi előírásoknak, azaz, új, megkülönböztethető, egynemű, állandó és azonosításra alkalmas fajtanévvel látták el.

A nemzeti növényfajta-oltalmi bejelentést a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál, míg a közösségi növényfajta-oltalmi bejelentést közvetlenül a Közösségi Növényfajta-hivatalnál (CPVO) vagy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál - mint nemzeti kirendeltségnél - lehet benyújtani.

Az oltalom az illetékes szerv előtt folyó engedélyezési eljárás eredményeként keletkezik. Az oltalom megszerzését célzó eljárásban szabadalmi ügyvivőt, vagy ügyvédet lehet képviselettel megbízni.

A belföldi iparjogvédelemmel kapcsolatos jogvitás ügyekben megbízás vagy bírósági megkeresés alapján a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában működő iparjogvédelmi Szakértői Testület ad szakértői véleményt.

A növényfajta-oltalom megadása után a dokumentumok bárki számára kutathatók.