Mit jelent a használati minta?

A használati minta egy tárgy kialakítására, szerkezetére vagy részeinek elrendezésére vonatkozó megoldás. A használatiminta-oltalom az új, szabadalmazható találmány színvonalát el nem érő megoldásoknak biztosít jogi oltalmat. 

A mintaoltalom alapján a minta tulajdonosának kizárólagos joga van arra, hogy a mintát hasznosítsa, vagy arra másnak engedélyt adjon.

Az oltalom meghatározott földrajzi területre (pl. Magyarország) és tíz évre szól, ezt követően a minta közkinccsé válik. 

További információk