Jogérvényesítés

Találmányához, illetve szabadalmához vagy használatiminta-oltalmához fűződő jogai megsértése esetén büntetőjogi, polgári jogi vagy vámhatósági intézkedéseket kezdeményezhet.