A nemleges megállapítási eljárás

A nemleges megállapítási eljárás lehetővé teszi a piac szereplőinek, hogy megbizonyosodjanak affelől, hogy egy hasznosítani kívánt, vagy éppen már hasznosított termékük nem ütközik-e egy általuk megjelölt mintaoltalomba. Ezáltal elkerülhetik, hogy a mintaoltalom jogosultja velük szemben bitorlás miatt fellépjen, ugyanis a nemlegességet kimondó jogerős határozat kizárja, hogy a megjelölt mintaoltalom alapján a kérelemben szereplő termékkel szemben bitorlási eljárást indítsanak. A fentiekből következik, hogy a nemlegesség megállapítását csak a bitorlási eljárás megindítását megelőzően lehet kérni. A nemleges megállapításra irányuló kérelmet eggyel több példányban kell benyújtani a Hivatalhoz, mint ahány jogosultja van a mintaoltalomnak. A kérelemhez mellékelni kell a megjelölt mintaoltalom mintájának, valamint hasznosított vagy hasznosítani kívánt termék ábrázolását. Ez utóbbit az egyértelmű összehasonlíthatóság érdekében a mintaoltalmi lajstromban elhelyezett ábrázolások szerinti nézetben, illetve nézetekben kell bemutatni.

A kérelmet csak egy mintaoltalom és egy hasznosított vagy hasznosítani kívánt termék tekintetében lehet benyújtani.