A mintaoltalom megújítása

A mintaoltalom a bejelentés napjától számított öt évig tart. A jogosult az oltalom lejártát megelőző, illetve az azt követő hat hónapon belül kérheti az oltalom megújítását.   A mintaoltalom összesen négyszer újítható meg, azaz a bejelentés napjától számított huszonöt év elteltével az oltalom megújítására már nincs lehetőség. A több mintára adott oltalom megújítását a minták egy része tekintetében is lehet kérni (részleges megújítás). A megújítási kérelemben meg kell jelölni a megújítani kívánt mintaoltalom lajstromszámát, valamint - részleges megújítás esetén - az érintett mintákat.  A megújítási kérelemre külön jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni a kérelem benyújtásának napját követő két hónapon belül.

Ha a megújítási kérelem nem felel meg a fenti követelményeknek, a Hivatal a kérelmezőt hiánypótlásra hívja fel.  Ha a kérelem a hiánypótlás, illetve a kérelmező nyilatkozata ellenére sem elégíti ki a felhívásban megjelölt követelményeket a Hivatal a megújítási kérelmet elutasítja.  Ha a kérelmező a felhívásra a kitűzött határidőben nem válaszol, a megújítási kérelmet visszavontnak kell tekinteni.

Ha a megújítási kérelem díját nem fizették meg, a Hivatal figyelmezteti a kérelmezőt a törvény által megszabott határidőben történő hiánypótlásra. Ennek elmaradása esetén a kérelmet visszavontnak kell tekinteni.

Amennyiben a kérelem megfelel az előírt követelményeknek, a Hivatal a mintaoltalmat megújítja. A mintaoltalom megújítását a Hivatal bejegyezi a mintaoltalmi lajstromba, és arról hatósági tájékoztatást közöl.